Trwała luka wdrożeniowa w polskich organizacjach – wyniki badania Blue Fox
  • 0
  • 1
28.01.2024

Trwała luka wdrożeniowa w polskich organizacjach – wyniki badania Blue Fox

Ile zasobów jest marnowanych w procesie realizacji założeń i planów w polskich organizacjach? Okazuje się, że mnóstwo. Wyniki badania stanu wdrożeń w organizacjach, przeprowadzonego przez zespół Blue Fox, wskazują główne obszary luk, bariery skutecznego wdrożenia oraz wykorzystywane narzędzia oraz trendy.

Każda strategia, plan czy pomysł muszą zostać poprawnie i efektywnie wdrożone. Luka między wagą skutecznego wdrożenia a liczbą projektów wdrożeniowych, które są porażkami, jest jedną z największych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Waga wdrożeń jest na wysokim poziomie 9/10. Największych barier upatruje się kwestiach organizacyjno-kulturowych, a największej szansy w kompetencjach osób wdrażających. Wiele organizacji nie tworzy warunków sprzyjających skuteczności wdrożeń, za to wręcz mnoży bariery.

Trendy zmierzają w stronę wyposażania osób wdrażających w kolejne instrumenty zwiększające efektywność procesową. Nie odnoszą się jednak do kwestii, które stanowią największe wyzwanie. Dlatego można mówić o trwałej luce wdrożeniowej.

To nie narzędzia, wiedza i kompetencje stanowią klucz do podniesienia skuteczności wdrożeń

Kluczowe jest rozwiązanie kwestii poczucia sensu, rozumienia i systemowego wsparcia wdrożeń w ramach organizacji.

  • Dobra diagnoza sytuacji wyjściowej,
  • racjonalny i angażujący proces projektowania strategii, planu lub pomysłu innowacyjnego,
  • klarowna i otwarta komunikacja

– to one mogą zapewnić skuteczność wdrożeń – większą niż włączenie do procesu kolejnych narzędzi czy podnoszenie kompetencji merytorycznych.

Organizacje powinny być środowiskami zaprojektowanymi tak, aby:

  • wzmacniać indywidualne kompetencje osób wdrażających,
  • łączyć je w synergiczne systemy pozwalające zarządzać wdrożeniami w maksymalnie efektywny sposób.

– Wygląda na to, że ewentualna luka umiejętności i organizacja procesów stanowi mniejsze wyzwanie niż niesprzyjająca wdrożeniu kultura i atmosfera. Jeżeli zła komunikacja, brak wsparcia kadry zarządzającej i rozmyta odpowiedzialność stanowią trzy z pięciu największych barier skutecznego wdrożenia, to znaczy, że wielu wdrożeniowców jest zostawionych samym sobie w dość chaotycznym otoczeniu. Na jego wsparcie nie mogą liczyć.

Muszą nie tylko troszczyć się o planowanie i monitorowanie działań wdrożeniowych, ale także zmagać się z przeszkodami wewnętrznymi o charakterze organizacyjno-kulturowym. Mogą liczyć na rozwój narzędzi i technologii, ale nie na solidne i stabilne warunki bazowe oraz komfort psychiczny – mówi dr Jacek Pogorzelski, business strategy leader Blue Fox.

O badaniu

Anonimowe badania trwające od września do grudnia zostały przeprowadzone metodą CAWI na grupie 80 osób pracujących w branżach usługowych (managerowie, dyrektorzy, kadra zarządzająca, pracownicy działów marketingu i rozwoju, HR, CEO). Miały charakter ogólnopolski.

  • 1
Luka wdrożeniowa w polskich organizacjach wyniki badania Blue Fox

Luka wdrożeniowa w polskich organizacjach – wyniki badania Blue Fox

26 stycznia 2024