SOKiK podtrzymał decyzję UOKiK w sprawie Polkomtelu. Przedsiębiorca ma zapłacić 8 mln zł kary
  • 0
  • 0
7.12.2017

SOKiK podtrzymał decyzję UOKiK w sprawie Polkomtelu. Przedsiębiorca ma zapłacić 8 mln zł kary

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Polkomtelu od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firma ma zapłacić 8 mln zł kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Wyrok dotyczy decyzji z grudnia 2014 r. Prezes UOKiK uznał wówczas, że Polkomtel naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Zakwestionowane praktyki dotyczyły m.in.:

  • utrudnień w zakresie skorzystania przez konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  • utrudniania możliwości rozwiązania umowy,
  • przekazywania nierzetelnych informacji dotyczących uprawnienia do odstąpienia od umowy,
  • narażenia konsumentów na ponoszenie wygórowanych kar umownych.

UOKiK nałożył na Polkomtel karę finansową w wysokości ponad 8 mln zł. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił argumentację urzędu i oddalił odwołanie spółki.

Od decyzji prezesa UOKiK przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a od wyroku SOKiK – apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Możliwe jest również złożenie skargi kasacyjnej od wyroku SA do Sądu Najwyższego.

7 grudnia 2017

Czytaj także

6 grudnia 2017

Reklama
Reklama