Reklamy TG Polskie Elektrownie o cenach energii łamią standardy rzetelnego przekazu reklamowego – uznała KER
 • 0
 • 1
22.03.2022

Reklamy TG Polskie Elektrownie o cenach energii łamią standardy rzetelnego przekazu reklamowego – uznała KER

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie dotyczącą elementów składowych cen energii. Zespół orzekający uznał, że reklamodawca łamanie standardy rzetelnego przekazu reklamowego.

Wniosek o rozpatrzenie zgodności przekazu z Kodeksem etyki reklamy złożyło WWF Polska. W reklamach zewnętrznych i telewizyjnych spółki Skarbu Państwa występujące jako Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, czyli:

 • Tauron Wytwarzanie,
 • Enea Wytwarzanie,
 • Enea Połaniec,
 • PGE GiEK,
 • PGNiG Termika

przekonywały, że wysokie ceny energii są spowodowane polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Z taką narracją zdecydowanie nie zgodziła się Komisja Europejska, podobnie jak krajowi eksperci. Decyzję w tej sprawie wydała także KER.

Zespół orzekający stwierdził, że reklamodawca złamał standardy rzetelnego przekazu reklamowego

W pierwszej kolejności zespół uznał, że przekaz odnosi się do konkretnych właściwości oraz ceny oferowanego produktu. Ustalił, że w istocie reklamodawca w ramach działań informował potencjalnych konsumentów o tych właściwościach. W związku z tym sama kampania zasługuje na miano kampanii usługowej i produktowej. W żadnym razie nie może tu być mowy o prowadzeniu przez reklamodawcę kampanii edukacyjnej lub projektu edukacyjnego.

KER podkreśla, że kampania edukacyjna odznacza się przekazem neutralnym, obiektywnym oraz rzetelnym. Ma przy tym na celu edukowanie w zakresie tematów istotnych społecznie. W tej sprawie doszło natomiast do skierowania przekazu wprowadzającego potencjalnych konsumentów w błąd. Jednocześnie celem było pomniejszenie odpowiedzialności zaangażowanych w kampanię podmiotów wobec rosnących cen energii.

Ponadto informacje przekazane przez podmiot skarżony zostały sformułowane w sposób nieuwzględniający wyjściowego stanu wiedzy przeciętnego konsumenta. Ten nie ma dogłębnych informacji odnoszących się do kształtowania się cen końcowych energii – podkreślono w decyzji.

Zespół orzekający wskazał, że informacja o tym, że za 60% kosztów energii odpowiada polityka klimatyczna Unii Europejskiej, może być zrozumiana w taki sposób, iż polityka klimatyczna odpowiedzialna jest za 60% ceny za prąd, jaką do zapłaty otrzymuje konsument detaliczny. To z kolei stanowi nieprawdę. Faktycznie, jak wykazały liczne analizy, w tym Komisji Europejskiej oraz Forum Energii, jest to bliższe 20%.

Tymczasem uproszczone równanie wskazuje jednoznacznie na połączenie założeń polityki klimatycznej Unii Europejskiej ze wzrostem cen za prąd. To zdaniem komisji stanowi zbyt daleko posuniętą oraz uproszczoną w sposób wprowadzający konsumentów w błąd sugestię ze strony podmiotu skarżonego.

 • 1
KER oceniła reklamy TG Polskie Elektrownie o cenach energii

KER oceniła reklamy TG Polskie Elektrownie o cenach energii

22 marca 2022

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
22.03.2022

Polacy poszukują wygody i prostych rozwiązań ułatwiających życie – badanie GfK

Wygoda była najważniejszym trendem konsumenckim w 2021 r. – wynika z najnowszego badania „Consumer Life” zrealizowanego przez GfK. Połowa Polaków deklaruje, że aktywnie szuka sposobów, aby ułatwić sobie życie. Chcemy zaoszczędzić czas, nawet kosztem większych nakładów finansowych. Coraz chętniej korzystamy więc z takich technologii, jak sterowanie głosem czy inteligentne algorytmy.

21 marca 2022