Postępowanie prezesa UOKiK w sprawie T-Mobile
 • 0
 • 1
21.10.2021

Postępowanie prezesa UOKiK w sprawie T-Mobile

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile Polska. Urząd otrzymywał skargi na płatne serwisy aktywowane z wykorzystaniem usługi direct billing. Wielu konsumentów skarży się na przypadkowe uruchomienie płatnych serwisów podczas przeglądania Internetu, np. przez kliknięcie w reklamę. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów grozi kara do 10 proc. obrotu.

Do UOKiK docierało wiele sygnałów o dodatkowo płatnych serwisach, takich jak Wizzgames, Gameland (gry), Zaplium, Dealsaint (dostęp do zniżek) oraz Vodoline (filmy VoD). Płatności za nie są pobierane cyklicznie lub jednorazowo, a opłata automatycznie doliczana do rachunku. Usługi te są świadczone przez podmioty trzecie, a rozliczane są przez operatora T-Mobile Polska z wykorzystaniem usługi „Zamów z T-Mobile”. To tzw. usługa typu direct billing, gdzie opłata za treści podmiotów trzecich automatycznie jest doliczana do rachunku.

Wiele osób, które zgłosiły się do UOKiK, było nieświadomych, że aktywowały takie serwisy. Następowało to podczas przeglądania Internetu, np. w wyniku przypadkowego kliknięcia w reklamę, niekiedy z wykorzystaniem karty SIM w routerze (potwierdzenie aktywacji przychodziło na router). Numer telefonu abonenta jest automatycznie sczytywany i na tej podstawie naliczane są opłaty.

Z informacji od abonentów wynikało, że przed aktywacją serwisów nie musieli oni podejmować żadnych dodatkowych czynności, np. potwierdzić PIN-em otrzymanym SMS-em chęci korzystania z płatnych usług. O naliczeniu opłat dowiadywali się z rachunku telefonicznego. Fakt, że mogło dochodzić do przypadkowych aktywacji usług, potwierdzali też abonentom konsultanci. Zdaniem operatora aktywacja każdorazowo następuje przez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, jednak konsumenci w treści skarg wskazywali co innego. UOKiK zweryfikuje to szczegółowo w postępowaniu wszczętym przeciwko T-Mobile Polska. Wątpliwości prezesa UOKiK budzi brak weryfikacji przez operatora, czy do zamówienia płatnych usług doszło za wyraźną i świadomą zgodą konsumenta.

Zgodnie z dobrym obyczajem pobieranie dodatkowych opłat jest możliwe tylko na podstawie uprzedniej, wyraźnej woli konsumenta. Takim potwierdzeniem może być wpisanie hasła lub numeru PIN, odesłanie SMS-a. Operator powinien stosować taki mechanizm uwierzytelniający, aby nie dochodziło do przypadkowej aktywacji. Niewystarczające jest w tym zakresie bazowanie jedynie na informacjach od kontrahentów prowadzących strony internetowe, na których dochodziło do rzekomych aktywacji – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Zarzuty prezesa UOKiK ponadto dotyczą:

 • niepotwierdzania konsumentom warunków zawarcia umowy o świadczenie usługi „Zamów z T-Mobile” na trwałym nośniku,
 • udzielania niepełnych odpowiedzi na reklamacje – T-Mobile nie odnosił się do zastrzeżeń abonentów, nie weryfikował okoliczności aktywacji usługi, tym samym operator mógł naruszyć dobre obyczaje,
 • braku na rachunkach danych, które umożliwiłyby konsumentowi zorientowanie się, co to za usługi i który podmiot je świadczy – pojawiały się jako: inne opłaty – zakupy elektroniczne/usługi elektroniczne, usługi premium – direct billing; operator nie zawsze wskazywał nazwy aktywowanych usług, kto je świadczy, tym samym konsument może nie wiedzieć za co płaci.

Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary finansowej do 10 proc. ubiegłorocznego obrotu. To niejedyne działania prezesa UOKiK związane z nieświadomą aktywacją serwisów serwisów subskrypcyjnych – w toku jest postępowanie przeciwko Orange Polska.

***
W związku z dostrzeżonymi nieprawidłowościami związanymi z wykorzystaniem usługi direct billing planowane jest uregulowanie zasad świadczenia tego typu usług przy okazji implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE).

Prezes urzędu w toku prac prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji zgłosił prokonsumenckie uwagi do projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Ta po raz pierwszy ma uregulować tego rodzaju usługi (w projekcie ustawy definiowanych jako usługa fakultatywnego obciążania rachunku). Zgłoszone uwagi miały na celu wypracowanie rozwiązań, które uniemożliwią aktywację serwisów bez wyraźnej zgody konsumenta. Prezes urzędu zwrócił również uwagę na potrzebę zastrzeżenia, że świadczenie usługi direct billingu wymagać powinno uzyskania uprzedniej zgody abonenta.

 • 1
postępowanie prezesa UOKiK w sprawie T-Mobile

Ruszyło postępowanie prezesa UOKiK w sprawie T-Mobile

20 października 2021

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
20.10.2021

Różnice we wskaźniku widoczności reklam online sięgają nawet 30 punktów procentowych – pokazuje raport Meetrics za trzeci kwartał 2021 r.

Reklamy display były w Polsce bardziej widoczne w trzecim kwartale 2021 r. (64 proc., wobec 62 proc. w drugim kwartale). Widoczność reklam wideo pogorszyła się (z 78 na 76 proc.). Rzuca się w oczy wysoka zmienność współczynników widoczności (viewability) – zarówno przy porównywaniu ze sobą różnych formatów reklam, jak i przy porównaniu viewability tych samych formatów reklam w różnych okresach. To główne wnioski raportu firmy Meetrics za trzeci kwartał 2021 r.