Ponad 1/5 użytkowników mobilnego Internetu to dzieci i młodzież. Analiza Selectivv
 • 0
 • 1
1.07.2020

Ponad 1/5 użytkowników mobilnego Internetu to dzieci i młodzież. Analiza Selectivv

Na podstawie danych z okresu od grudnia 2019 do kwietnia 2020 r. oraz z marca 2019 r. firma Selectivv zbadała, jak zmieniła się aktywność dzieci i młodzieży na urządzeniach mobilnych. Dzieci i młodzież to profil behawioralny w bazie firmy określony na podstawie korzystania z danych aplikacji lub grup aplikacji. Analizowana próba wyniosła 1 915 596 użytkowników (urządzeń mobilnych) oraz 14 693 020 uruchomień aplikacji z wybranych kategorii.

Ponad 1/5 użytkowników mobilnego Internetu to dzieci i młodzież
Okazuje się, że aplikacje z wybranych kategorii od grudnia 2019 do kwietnia 2020 r. stanowiły 19,94% uruchomień wszystkich aplikacji w tym okresie. Największy udział (26,20%) zaobserwowano w marcu 2020, następnie w kwietniu 2020 (21,26%), a najmniejszy w grudniu 2019 i styczniu 2020 r. (odpowiednio 16,92% i 17,81%).

W marcu 2020 r. odnotowano duży wzrost korzystania z wybranych aplikacji: o 5,58 p.p. w porównaniu z lutym 2020. Obserwacja wykazała, że porównując rok do roku (marzec 2019 vs. marzec 2020), również można dostrzec wzrost korzystania z wybranych aplikacji (z 18,64% do 26,20%). Duży wpływ na tę zmianę miała sytuacja związana z epidemią Covid-19.

Jak długo ze smartfonem?
Średnia liczba dni korzystania z analizowanych aplikacji w miesiącu w okresie od grudnia 2019 do kwietnia 2020 r. wyniosła 2,92 – najwięcej w kwietniu 2020 (3,34), a najmniej lutym 2020 (2,34). W marcu 2020 średnia liczba aktywnych dni wyniosła 3,26 (wzrost o 39,32% w stosunku do lutego 2020 oraz o 18,35% w stosunku do grudnia 2019).

Z kolei średni czas korzystania z analizowanych aplikacji w ciągu dnia w okresie od grudnia 2019 do kwietnia 2020 wyniósł 19,71 minuty. Najwięcej w kwietniu 2020 (22,27 minut), a najmniej w grudniu 2019 (16,05 minuty). W marcu 2020 średni czas korzystania z aplikacji wyniósł 20,04 minuty (wzrost o 22,44% w stosunku do lutego 2020) i w kwietniu 22,27 minuty (wzrost o 11,13% w stosunku do marca 2020).

Ile razy analizowane aplikacje były uruchamiane w ciągu dnia?
Średnia liczba uruchomień per użytkownik w okresie badanym okresie wynosiła 4,10. Najwyższą wartość uzyskano w marcu 2020 (5,16), a najniższą w lutym 2020 (2,81).

Aktywność na urządzeniach mobilnych
W marcu, w początkowym okresie wprowadzania ograniczeń w Polsce, firma zbadała, jak zmienia się aktywność wszystkich użytkowników mobile. Pod uwagę wzięto:

komunikatory:

 • Facebook
 • Messenger,
 • WhatsApp,
 • Viber,
 • Skype,

social media:

 • Facebook,
 • Twitter,

VoD:

 • Netflix,

rozrywkę:

 • YouTube,

komunikację:

 • Uber,

współpracę zdalną:

 • Microsoft Teams.

Jeśli chodzi o komunikatory, odnotowano cztero- (Skype), pięcio- (Viber), a nawet ośmio- (WhatsApp) i dziewięciokrotny (Facebook Messenger) wzrost liczby uruchomień. YouTube uruchamiano prawie sześć razy częściej, a Netflix prawie siedem.

Co wtedy robiły dzieci i młodzież? Badania Selectivv pokazujące wzrost popularności mediów społecznościowych i serwisów wideo, opublikowane po pierwszych tygodniach pandemii, pokazują znacząco większe wzrosty oglądalności Netflixa czy YouTube, które wzrosły wtedy o ponad 500%. Można podejrzewać, że dzieci uczestniczyły w tym oglądaniu.

 • 1
Ponad 1/5 użytkowników mobilnego Internetu to dzieci i młodzież

Badanie Selectivv

1 lipca 2020

 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
1.07.2020

Allegro Prize – nagroda dla artystów sztuk wizualnych

Platforma e-commerce Allegro i „Contemporary Lynx” – międzynarodowy, niezależny magazyn o sztuce łączą siły i ustanawiają nagrodę Allegro Prize. Jury, w którego składzie znajdują się m.in. Anda Rottenberg, Monika Brodka i Jakub Julian Ziółkowski, wyłoni i wesprze finansowo nowe talenty oraz da twórcom możliwość zaprezentowania prac na niespotykaną dotąd skalę. Łączna pula nagród wynosi 50 tys. zł.