Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa stawiają na organiczną reklamę online. Wyniki badania
  • 0
  • 1
13.11.2019

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa stawiają na organiczną reklamę online. Wyniki badania

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa przeznaczają 20% ogólnych budżetów na działania online marketingowe. Jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie. Połowa rodzimych MŚP planuje zwiększenie wydatków marketingowych w najbliższych dwóch latach. 1/4 przyznaje, że nie ma odpowiednio wysokich budżetów ani czasu, jaki może przeznaczyć na działania marketingowe – pokazuje badanie przeprowadzone przez Opinium Research dla Grouponu.

Jak pokazało badanie przeprowadzone w Polsce, 91% managerów uważa, że marketing jest niezwykle istotnym elementem ich biznesu. 92% uważa, że jest ważny dla całej branży, w jakiej się obracają. Pomimo tego 1/4 z nich twierdzi, że ich firmy nie przeznaczają odpowiednio wysokich budżetów na działania marketingowe. Co więcej, nie poświęcają im odpowiednio dużo czasu.

W rzeczywistości MŚP działające na polskim rynku przeznaczają 20% budżetu na reklamę online. Jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie, zaraz za Hiszpanią (19%).

Z jakiej reklamy online najczęściej korzystają MŚP?
Działania organiczne we własnych kanałach social media przodują w rankingu inwestycji polskich MŚP w ostatnim roku (62%). Wpisuje się to w ogólnoeuropejski trend. W Hiszpanii 60% przedsiębiorców korzystało z tego rozwiązania.

Na drugim miejscu w Polsce uplasowały się narzędzia marketingu bezpośredniego, jak ulotki, broszury czy bezpośrednia wysyłka materiałów promocyjnych (46%). Własna strona bądź sklep online dostosowane do urządzeń mobilnych znalazły się na trzecim miejscu (37%). Jest to najniższy wskaźnik na tle pozostałych państw.

Patrząc z perspektywy efektywności, 44% polskich firm uważa, że ich własne kanały społecznościowe w największym stopniu przełożyły się na wyniki finansowe ostatniego roku. Drugoplanowe okazały się: marketing bezpośredni (28%), strona bądź sklep online (20%). 1/4 MŚP w Polsce kiedykolwiek prowadziła kampanię z pomocą Grouponu. Co piąte przedsiębiorstwo robiło to w ostatnim roku.

W co zamierzają inwestować MŚP?
Mimo ograniczonych budżetów 50% przedsiębiorstw deklaruje, że w najbliższych dwóch latach ma w planach zwiększenie inwestycji w obszarze online marketingu.

W przyszłości profesjonaliści planują inwestycje w nowe metody płatności (44%), ale również w bardziej spersonalizowane działania marketingowe (34%). 62% z nich widzi duży potencjał we współpracy z influencerami. Ci ich zdaniem będą odgrywać znaczącą rolę w strategiach marketingowych branży, w której funkcjonują (66%).

O badaniu
Badanie przeprowadzone zostało dla serwisu Groupon przez Opinium Research. Próbę stanowiło ponad 600 managerów odpowiedzialnych za działania marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

  • 1
małe i średnie przedsiębiorstwa

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w badaniu Opinium Research

12 listopada 2019