Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos wchodzi w kolejny etap
  • 0
  • 1
27.08.2019

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos wchodzi w kolejny etap

PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos, dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji Grupy Lotos. To kolejny krok, który przybliża obie firmy do utworzenia zintegrowanego koncernu. Ma on skutecznie konkurować na międzynarodowych rynkach i znacząco wzmacniać bezpieczeństwo polskiej gospodarki w obszarze paliw i energii.

W porozumieniu wskazano ramową strukturę transakcji. Potwierdzony został dotychczasowy kierunek i podstawowe założenia połączenia. Te określone zostały w liście intencyjnym pomiędzy PKN Orlen i Skarbem Państwa z lutego 2018 r. Dokument zastrzega możliwość dopracowania struktury, szczególnie na bazie środków zaradczych, które będą wynikały z decyzji Komisji Europejskiej.

To kolejny ważny etap procesu przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen. Po raz pierwszy potwierdzone zostały ramy tej transakcji przez wszystkie strony. Połączenie potencjałów obu firm ma strategiczne znaczenie zarówno w kontekście inwestycji rozwojowych, jak i dywersyfikacji dostaw ropy naftowej. To ważne dla bezpieczeństwa Polski, ale i regionu.

Na funkcjonowaniu w jednej grupie skorzystają same firmy, samorządy, na których terenach działają, a także klienci. Musimy sprostać coraz silniejszej rywalizacji na konkurencyjnym rynku. Większość naszych europejskich konkurentów procesy konsolidacyjne ma już dawno za sobą i skutecznie wykorzystują płynące z tego przewagi. Nie możemy pozostać w tyle i dlatego z determinacją realizujemy ten projekt z korzyścią dla polskiej gospodarki – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Nowy podmiot ma być silny regionalnie oraz nadal dbać o społeczności lokalne. Połączona spółka znacznie mocniej będzie mogła zaangażować się w działania społeczne, kulturalne i sportowe w regionie. Dzięki skoordynowanej polityce CSR lokalne społeczności będą mogły liczyć na większe i bardziej kompleksowe wsparcie.

Wpływy z CIT, PIT i podatków od nieruchomości pozostaną na Pomorzu. Lotos dzięki wzmocnieniu ma zyskać nowe zamówienia i wejść w nowe obszary działalności. Te natomiast, w których jest już aktywny, m.in. elektromobilność i wydobycie, będzie dalej rozwijał. Konsolidacja będzie wiązała się z optymalizacją procesów biznesowych, jednak nie oznacza to redukcji zatrudnienia. Miejsca pracy zostaną utrzymane. Pracownicy mają zyskać możliwości rozwoju zawodowego oraz pracy w większej i silniejszej firmie o znaczeniu międzynarodowym.

  • 1

Orlen i Lotos dążą do połączenia

26 sierpnia 2019