Połączenie agencji Ancymony i 19 Południk
 • 1
 • 1
18.09.2023

Połączenie agencji Ancymony i 19 Południk

Agencje Ancymony i 19 Południk połączyły się. Wszyscy pracownicy 19 Południka dołączyli do zespołu agencji Ancymony.

– Fuzja jest spojrzeniem w przyszłość i wykorzystaniem szansy. W tandemie możemy więcej. To rozwiązanie biznesowe win-win, które daje możliwość realizacji obustronnych potrzeb biznesowych bez stanowienia dla siebie konkurencji na rynku. Dzięki efektowi synergii nastąpi:

 • transfer wiedzy i kompetencji,
 • rozwój usług,
 • optymalizacja finansowa.

Wszystko to da bezpośrednie korzyści naszym klientom komentuje – Wojciech Kotala, CEO agencji Ancymony oraz większościowy udziałowiec agencji 19 Południk.

W połączeniu istotny był, sprawdzony w ciągu dwóch ostatnich lat, model biznesowy Ancymonów

Jest on oparty na koncepcji business unitów. Te ostatnie to niezależne, interdyscyplinarne jednostki oferujące całościowy zakres umiejętności niezbędnych do obsługi klienta w ramach agencji full service.

Pięcioma dotychczasowymi business unitami zarządzają eksperci z obszaru kreacji lub client service’u. Zapewniają one:

 • niezależność w podejmowaniu decyzji,
 • elastyczność,
 • dokładne dostosowanie kompetencji do faktycznych potrzeb klienta.

Każdy team jest stały oraz interdyscyplinarny. Jego lider (business unit manager/ka) pozostaje w bliskim kontakcie z klientem i dokładnie zna specyfikę danej marki. Współpraca oparta na takim modelu tworzy autentyczne partnerstwo pomiędzy działem marketingu a zespołem agencji.

Strukturę business unitów agencji Ancymony zasilą dwa nowe zespoły

 • Pierwszy, o wyraźnym rysie strategicznym, to zespół Radosława Grzybowskiego.
 • Drugim zespołem o charakterze brandingowym, jak również z umiejętnościami developerskimi oraz UX-owymi, dowodzić będzie Paweł Mikołajec.

Grzybowski i Mikołajec, byli zarządzający z 19 Południka, wystąpią w Ancymonach w podwójnej roli – business unit managerów oraz associate directorów, odpowiednio w obszarze strategii oraz designu.

Agencja Ancymony rozszerza spektrum oferowanych usług, wzmacniając ofertę w obszarach:

 • planowania strategicznego,
 • brand experience,
 • brand identity,
 • designu,
 • e-commerce,
 • PR-u.
 • 1
Ancymony i 19 Południk połączone

Ancymony i 19 Południk połączone

 

 

18 września 2023