Polacy rezygnują z wakacyjnych wyjazdów – pokazuje badanie Providenta
 • 0
 • 1
30.06.2020

Polacy rezygnują z wakacyjnych wyjazdów – pokazuje badanie Providenta

Pierwsze decyzje na temat urlopu podejmujemy na długo przed wakacjami. W tym roku epidemia koronawirusa, zamknięte granice oraz problemy branży transportowej wywróciły nasze plany do góry nogami. Zaledwie 20 proc. badanych Polaków deklaruje, że pandemia nie wpłynęła na ich postanowienia dotyczące urlopu – pokazuje badanie Providenta.

Tegoroczne wakacje spędzimy w inny sposób niż wcześniejsze urlopy. Jak pokazuje cykliczne badanie Barometr Providenta, 8,5 proc. respondentów przed pandemią nie wiedziało, jak spędzi lato. Nowa sytuacja zweryfikowała jednak plany urlopowe 65 proc. badanych, którzy już zdążyli zaplanować wakacje. W związku z faktem, że kobiety częściej niż mężczyźni deklarowały plany wakacyjne przed wybuchem pandemii, częściej niż mężczyźni przyznawały, że pod wpływem epidemii zmieniły plany. Dlaczego Polacy rezygnują z wakacyjnych wyjazdów?

W tym roku zostajemy w Polsce
Przed wybuchem epidemii Polacy chętnie planowali zagraniczne wojaże. 28,6 proc. badanych zamierzało spędzić urlop poza Polską, a 18,7 proc. chciało wypoczywać zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Urlop tylko w Polsce planowało 37,8 proc. respondentów. 6,4 proc. badanych postanowiło zostać w domu.

Respondenci w wieku do 24 lat nieco częściej niż pozostali planowali wypoczynek zarówno w kraju, jak i za granicą. Badani w wieku powyżej 50 lat częściej niż pozostali zamierzali zostać w domu bądź nie mieli jeszcze planów.

Obostrzenia i obawy związane z pandemią znacząco wpłynęły na wiele trudnych decyzji związanych z tegorocznym urlopem. Niemal 62 proc. osób, które musiały zmienić wakacyjne plany, w ogóle zrezygnowało z wyjazdu. Co czwarty z tej grupy badanych zdecydował się wypoczywać w innym miejscu, a 16,7 proc. nie wie jeszcze, jaką decyzję podejmie i w związku z tym czasowo zawiesiło swoje plany – mówi Magdalena Maślana, ekspert ds. PR.

Ze względu na sytuację duża część Polaków postanowiła wypocząć tylko w kraju. Zadeklarowało tak 43,7 proc. badanych. W domu zostać zamierza co czwarty. 7,2 proc. planuje zagraniczny urlop, a 5,6 proc. będzie spędzać go zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pandemia zweryfikowała przede wszystkim plany wakacyjne najmłodszych badanych (do 24 lat). Badani z tej kategorii wiekowej częściej niż pozostali wskazują, że zostaną w domu.

Decyzje w warunkach niepewności
Najczęstszym powodem zmiany wakacyjnych planów jest niepewność związana z tym, jaka będzie sytuacja związana z epidemią w momencie wyjazdu. Zadeklarowało tak 65,8 proc. badanych, którzy podjęli nowe decyzje dotyczące urlopu. Ponad połowa respondentów z tej grupy obawiała się także o bezpieczeństwo i zdrowie. Na plany niemal 22 proc. wpłynęła sytuacja branży transportowej i turystycznej, w tym zamknięcie ruchu lotniczego.

Co piąty badany wskazał na kłopoty finansowe wywołane mniejszymi dochodami w trakcie epidemii. Sytuacji nie poprawia wzrost cen i niepewność co do kondycji gospodarki w przyszłości. 5,4 proc. badanych wskazało, że na ich decyzję wpływ miała utrata pracy.

W tym roku wydamy mniej
Rezygnacja z niektórych zamierzeń sprawia, że na tegoroczne wydatki chcemy przeznaczyć niższą kwotę. 41 proc. badanych, którzy zmienili plany, twierdzi, że te aktualne są skromniejsze pod względem finansowym. 14 proc. deklaruje, że z powodu sytuacji epidemicznej straciło pieniądze w związku z zaliczkami i rezerwacjami. Część respondentów stara się odzyskać stracone środki. Niemal 30 proc. osób zmuszonych do zmiany planów uzyskało zwrot kosztów.

Znacząco zmieniła się planowana suma wakacyjnych wydatków. Przed epidemią w kwocie 2000 zł zamierzało zmieścić się 30,9 proc. respondentów. Z powodu aktualnej sytuacji ten odsetek wzrósł o 8 p.p. Warto również zauważyć, że przed wybuchem pandemii udział osób chcących przeznaczyć na wyjazd wakacyjny kwotę powyżej 4000 zł kształtował się na poziomie 22 proc., a obecnie 9,6 proc.

O badaniu
Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które ma pozwolić na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku metodą CAWI na próbie N=625 dorosłych Polaków w czerwcu 2020 r.

Polacy rezygnują z wakacyjnych wyjazdów

Polacy rezygnują z wakacyjnych wyjazdów

30 czerwca 2020

 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
30.06.2020

Kampania „Nie oczerniaj górnika” Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej z udziałem Kamila Glika

Rozpoczęła się kampania „Nie oczerniaj górnika” Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Działania mają przeciwdziałać dyskryminacji osób związanych z górnictwem i mieszkańców Śląska, która narasta w związku z zachorowaniami na Covid-19 wśród pracowników kopalni. W akcję zaangażowali się m.in. Sonia Bohosiewicz, Kamil Glik czy Tomasz Rożek.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
30.06.2020

Czerwcowa poprawa nastrojów konsumentów w badaniu Barometr nastrojów konsumenckich GfK

Otwieranie gospodarki i stopniowy powrót społeczeństwa do codziennej rutyny wpłynęły w czerwcu na zdecydowaną poprawę nastrojów, choć nadal jeszcze daleko do poziomu optymizmu sprzed pandemii. Mniej pesymistycznie patrzymy w przyszłość. Istotnie poprawiają się oceny przyszłej finansowej sytuacji gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – pokazuje Barometr nastrojów konsumenckich GfK.