PIAP pisze do Ministra Finansów w sprawie zniesienia limitów na nieodpłatne przekazywanie upominków
  • 0
  • 1
22.01.2020

PIAP pisze do Ministra Finansów w sprawie zniesienia limitów na nieodpłatne przekazywanie upominków

Zniesienie limitów na nieodpłatne przekazywanie upominków osobom trzecim to od lat oczko w głowie działań lobbingowych PIAP. Teraz pojawiła się kolejna szansa na poprawę sytuacji firm w tym obszarze, ale w zupełnie innym ujęciu prawnym. Izba walczy o zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji upominków. Pisze w tej sprawie do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Tadeusza Kościńskiego.

Powołując się na ustawy, PIAP podkreślił w liście, że jeśli chodzi o nieodpłatne przekazywanie upominków, polskie prawo jest wyjątkowo restrykcyjne w porównaniu z przepisami w innych państwach Europy.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych zwraca uwagę na obecną ustawę, uciążliwą dla firm z branży reklamowej oraz ich klientów. Proponuje jednocześnie kompleksową zmianę prawa podatkowego, która przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców. Ma to pociągnąć za sobą powstawanie miejsc pracy, rozwój, a także większe wpływy do budżetu państwa z podatków i danin.

W Polsce większość upominków jest obciążona 23% podatku VAT, co zwiększa koszty firm. Nieopodatkowanymi prezentami są tylko te o małej wartości – do 100 zł (jeśli prowadzona jest ewidencja obdarowanych) oraz do 10 zł (jeśli ewidencji nie ma).

Badania Advertising Speciality Institute pokazały, że aby potencjalny klient zechciał zachować przekazany mu artykuł promocyjny, upominek musi być przede wszystkim dobrej jakości. Musi być również użyteczny oraz atrakcyjny.

PIAP w liście do ministra podkreśla, że nie da się spełnić tych kryteriów w kwocie 10 zł. Takie obostrzenie unicestwia potencjał marketingowy upominków, zamykając furtkę do działań reklamowych wielu małym i średnim firmom o ograniczonym budżecie. Izba przekonuje ministra, że jest to czynnik hamujący rozwój branży reklamowej, ale także całej polskiej gospodarki.

Obecnie Polska Izba Artykułów Promocyjnych prowadzi też akcję pod hasłem „Upominek za 10 zł marketingu nie zbuduje”. Pod petycją dotyczącą zmiany obowiązujących przepisów podpisało się ponad 500 przedsiębiorców z różnych dziedzin gospodarki. Wszyscy wskazują na konieczność dostosowania przepisów do realiów i potrzeb rynku.

Z treścią listu PIAP do ministra Kościńskiego można zapoznać się na stronie www.piap-org.pl.

  • 1
Nieodpłatne przekazywanie upominków – PIAP chciałby zmiany przepisów

PIAP chce zniesienia obowiązku prowadzenia ewidencji upominków

22 stycznia 2020

21 stycznia 2020