W którym kraju żyje się najlepiej? Ranking „2020 Best Countries”
 • 0
 • 1
22.01.2020

W którym kraju żyje się najlepiej? Ranking „2020 Best Countries”

Który kraj jest najlepszym miejscem do życia? Gdzie zanotowano największy wzrost gospodarczy? Które państwa mają jeszcze sporo do nadrobienia w kwestii równouprawnienia? Na te i inne pytania odpowiadają autorzy raportu „2020 Best Countries” – BAV Group, U.S. News & World Report i Wharton School of the University of Pennsylvania.

Aby odpowiedzieć na pytanie: W którym kraju żyje się najlepiej? – temat podzielono na 9 osobnych dziedzin tworzących oddzielne subrankingi w ramach „2020 Best Countries”:

 • atrakcyjność turystyczna,
 • społeczeństwo,
 • wpływy kulturowe,
 • przedsiębiorczość,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • wzrost gospodarczy,
 • otwartość na biznes,
 • pozycja na arenie międzynarodowej,
 • jakość życia.

Każdy subranking dotyczy innego obszaru. Ich zestawienie dało możliwość stworzenia ogólnego obrazu przebadanych państw oraz wyciągnięcia przekrojowych wniosków.

Polska wśród najlepszych krajów do rozpoczęcia kariery
W ogólnym zestawieniu Polska uplasowała się na 34. miejscu. Znaleźliśmy się także w top 5 krajów, w których warto rozpocząć karierę.

W zestawieniu dotyczącym otwartości na biznes poprawiliśmy wynik. Z 41. miejsca przeskoczyliśmy o 9 pozycji, wskakując na 32. lokatę. Polska zajęła 20. miejsce w kategoriach: najlepsze miejsce do wychowania dzieci oraz najbardziej przejrzysty kraj pod względem praktyk biznesowych.

Od ubiegłego roku największy wzrost (14 punktów) zanotowaliśmy pod względem zmniejszenia wskaźnika biurokracji i wzrost w rankingu liderów. Uplasowaliśmy się na 16. miejscu pod względem dbałości o środowisko oraz jako miejsce przyjazne rodzinie. Na miejscu 17. znaleźliśmy się jako państwo z wykwalifikowaną siłą roboczą oraz bezpieczne miejsce do życia.

Szwajcaria, Kanada i Japonia w czołówce raportu
W tegorocznej edycji raportu przebadano 73 państwa w różnych kategoriach: od wpływów ekonomicznych i siły militarnej po edukację i jakość życia. Celem było określenie, które kraje mają największy wpływ i najsilniejszą pozycję na arenie międzynarodowej. W pierwszej piątce znalazły się również Niemcy i Australia. Wielka Brytania pojawia się na 6. miejscu. USA awansowały o 1 pozycję – na 7. miejsce.

Spadek zaufania do USA
Mniej ufamy innym nacjom. Chociaż Stany Zjednoczone są postrzegane jako najpotężniejszy kraj na świecie, nie są darzone zaufaniem. Kanada jest postrzegana jako najbardziej godny zaufania kraj od czasu pierwszego raportu „Best Countries” z 2016 r. W tym samym czasie postrzeganie USA jako kraju godnego zaufania obniżyło się do rekordowo niskiego poziomu 16,3 w skali 100-punktowej.

Wielka Brytania również zanotowała spadek zaufania. Tymczasem Grecja, Korea Południowa i Hiszpania poprawiły dotychczasowe wyniki.

Zmiana klimatu – widzimy, nie reagujemy
Istnieje globalny konsensus w sprawie skutków zmiany klimatu. Większość respondentów (87%) potwierdza, że zmiana klimatu jest realna. Spośród 36 badanych krajów respondenci w Rosji potwierdzili świadomość zmian klimatu w najmniejszym stopniu (71%).

Współczynnik zgodności z tą tezą był natomiast najwyższy w Indonezji (97%) oraz w krajach afrykańskich, w tym w Nigerii, Kenii i Południowej Afryce. Co ciekawe, 60% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że ich kraj skutecznie zajmuje się przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków zmian klimatycznych.

Technologia powodem globalnego niepokoju
Globalny niepokój związany z technologią utrzymuje się. Niemal trzech na czterech badanych (74%) sądzi, że duże firmy technologiczne, takie jak Facebook, Google i Amazon, są zbyt silne, przez co znacząco kontrolują rynek. Mniej więcej tyle samo osób zgadza się, że technologia zastępuje miejsca pracy ludzi.

Respondenci z Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii najliczniej zgadzają się z ograniczaniem wpływu dużych korporacji technologicznych. W Japonii, która jest postrzegana jako siła napędowa technologii, 31,5% badanych zgadza się, że technologia zastępuje obszary pracy ludzi. 55% zgadza się, że wpływ gigantów technologicznych powinien być ograniczony.

Równość płci obowiązuje jedynie w teorii
Równość płci jest postrzegana pozytywnie, ale istnieje różnica między teorią a rzeczywistością. 90% respondentów jest zgodnych, że kobiety powinny mieć takie same prawa jak mężczyźni. Jednocześnie, zapytani o to, czy reprezentanci różnych płci mają takie same możliwości ekonomiczne w swoich krajach, 64% respondentów odpowiedziało twierdząco. 69% badanych uważa, że tradycyjny podział ról jest ważny ze społecznego punktu widzenia. Uważa tak 73% mężczyzn i 66% kobiet.

Pełen raport w języku angielskim dostępny jest na stronie www.usnews.com.

O badaniu
W „2020 Best Countries” wykorzystano dane zebrane w badaniu przeprowadzonym na grupie ponad 20 tys. liderów biznesu, osób z wykształceniem wyższym, z klasy średniej lub wyższej oraz grup reprezentatywnych mieszkańców poszczególnych krajów.

 • 1
W którym kraju żyje się najlepiej? Odpowiedź w raporcie „2020 Best Countries”

W którym kraju żyje się najlepiej? Odpowiedź w raporcie „2020 Best Countries”

22 stycznia 2020

21 stycznia 2020

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
21.01.2020

Zrównoważenie kompetencji z etycznym zachowaniem. Wyniki badania „Edelman Trust Barometer 2020”

56% badanych uważa, że kapitalizm w obecnej formie wyrządza więcej szkody niż pożytku na świecie. 83% pracowników boi się utraty pracy. Biznes wypełnia lukę zaufania pozostawioną przez rząd: staje się najbardziej zaufaną instytucją. Żadna z czterech instytucji – rząd, biznes, organizacje pozarządowe, media – nie jest postrzegana zarówno jako kompetentna, jak i etyczna. To główne wnioski z badania „Edelman Trust Barometer 2020”.