„Najpierw dzieci, potem kariera” – uczeń cytuje ministra Czarnka w kampanii „Wolna szkoła”
  • 1
  • 2
2.09.2021

„Najpierw dzieci, potem kariera” – uczeń cytuje ministra Czarnka w kampanii „Wolna szkoła”

Z początkiem nowego roku szkolnego ruszyła kampania „Wolna szkoła” Sieci Organizacji Społecznych. W pierwszym spocie uczeń cytuje słowa ministra Przemysława Czarnka dotyczące „powołania” kobiet.

Pierwsze wideo przygotowane w ramach akcji prezentuje scenę rozgrywającą się podczas rodzinnego obiadu. Rodzice pytają dorosłą córkę, jak radzi sobie na studiach. Ta z entuzjazmem opowiada o swojej edukacji. Przerywa jej nastoletni brat, który wstaje od stołu i cytuje ministra edukacji i nauki.

Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko? Prowadzi to do tragicznych konsekwencji. Jeśli pierwsze dziecko rodzi się w wieku 30 lat, to ile można tych dzieci urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Boga powołana – mówi chłopiec. To słowa ministra wypowiedziane w październiku 2019 r.

Organizatorzy apelują, by nie pozwolić, aby tak wyglądała edukacja polskich dzieci. Symbolem akcji jest czerwona ekierka. Spot odsyła do strony www.wolnaszkola.org. Można na niej m.in. podpisać petycje do premiera, posłów i posłanek, a także pobrać wzory naklejek i przypinek wspierających akcję.

„Wolna szkoła” to obywatelski projekt Sieci Organizacji Społecznych, które działają na rzecz szkoły dobrej i przyjaznej dla wszystkich uczniów i uczennic. Organizatorzy kampanii to: Akcja Demokracja,  Fundacja Aktywności Lokalnej, Fundacja Centrum Cyfrowe, Edukacja w Działaniu, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja na rzecz Praw Ucznia, Fundacja Ośrodka Karta, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Fundacja Rodzice Mają Głos, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Wolne Sądy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Kampania przeciw Homofobii, Obywatele dla Edukacji, Kogutorium, Komitet Obrony Demokracji, My, Nauczyciele, Nie dla Chaosu w Szkole, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Polska Akcja Humanitarna, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Protest z Wykrzyknikiem, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Amnesty International,  Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenia Umarłych Statutów, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a także Stowarzyszenie Samorządy dla Polski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska.

Kampanię wspierają Związek Miast Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

  • 2
„Wolna szkoła”

Ruszyła kampania „Wolna szkoła”

 

2 września 2021

1 września 2021