„Mapa Trendów 2023” Infuture.institute
 • 0
 • 1
22.02.2023

„Mapa Trendów 2023” Infuture.institute

Zmiany demograficzne, Multipolaryzacja Świata, Symbiocen, Bioera i Świat lustrzany to pięć megatrendów, które znalazły się na nowej „Mapie Trendów” Infuture.institute. Przypisanych do nich zostało pięćdziesiąt trendów, z czego prawie trzydzieści nowych. Wśród nich m.in.: Depopulacja, Digitalizacja konfliktów, Implementacja generatywnej AI, Internet istot, Rozpad państwowości, Walka o technosuwerenność, Płynność tożsamości oraz Lab Grown. 

Najwięcej trendów znalazło się ramach takich megatrendów, jak Świat lustrzany i Multipolaryzacja świata. Pokazuje to, w jakim kierunku aktualnie zmienia się nasz świat – intensywnego rozwoju technologicznego, postępującej digitalizacji i polaryzacji.

Trendami, które powtarzają się w największej liczbie megatrendów, co wskazuje na ich siłę, są:

 • Dobrostan psychiczny,
 • Osamotnienie.

W tym roku najwięcej trendów znalazło się w ramach takich megatrendów, jak:

 • Świat lustrzany,
 • Multipolaryzacja świata.

To wskazuje, że nasz świat zmienia się teraz w kierunku intensywnego rozwoju technologicznego, postępującej digitalizacji i polaryzacji.

Megatrendem, który pokrywa się z największą liczbą innych megatrendów jest Świat lustrzany

W strefie new normal megatrend ten pokrywa się z megatrendem Multipolaryzacja świata, ale już w strefie innowacji najbardziej pokrywa się z megatrendem Bioera. Pokazuje to, jak postępująca digitalizacja zmienia nasz świat. Aktualnie na skutek cyfryzacji zmianom ulega przede wszystkim życie społeczno-polityczne. Docelowo technologizacja naszego świata zmieniać będzie także życie na poziomie biologicznym.

– Są dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę na tegorocznej mapie trendów.

 • Po pierwsze, rola i miejsce megatrendu Świat lustrzany, który w pewnym sensie jest osią całej mapy. Wchodzi on w największą liczbę relacji z innymi megatrendami. To jednoznacznie wskazuje, na jak wielu poziomach – społecznym, politycznym, gospodarczym, a nawet biologicznym – postępująca cyfryzacja zmienia nasz świat.
 • Druga kwestia to fakt, że mamy na mapie sporo trendów i megatrendów, które pozornie się wykluczają. Mamy więc megatrend Bioera – który mówi o nadrzędnej wobec natury roli człowieka. I mamy megatrend Symbiocen – w którym człowiek jest jednym z równoważnych elementów systemu.

Mamy jednocześnie takie trendy, jak reindustrializacja i deindustrializacja Europy. Takich przykładów jest więcej. Mapa odzwierciedla w ten sposób złożoność naszego świata, który jest światem „i-i”, a nie światem „albo-albo”. Wiele rzeczy wykluczających się występuje w nim jednocześnie. To wyzwanie, z którym musimy dziś sobie radzić – przekonuje Natalia Hatalska, CEO Infuture Institute.

„Mapa Trendów 2023” zawiera pięć następujących megatrendów:

 • Bioera. Daleko idące zmiany technologiczne, które umożliwiają zmianę organizmów biologicznych i natury tak, aby spełniały oczekiwania i potrzeby człowieka; napędzane przez rozwój bio- i nanotechnologii, inżynierii genetycznej, inżynierii tkankowej, rozwiązań z obszaru biologii syntetycznej oraz tak zwanych technologii wspomagających człowieka (ang. HET, Human Enhancement Technologies).
 • Symbiocen. Zmiana od podejścia antropocentrycznego (skoncentrowanego na człowieku) do podejścia ekocentrycznego (skoncentrowanego na całym ekosystemie).
 • Multipolaryzacja świata. Utrata spójności społecznej, w konsekwencji której nasilają się działania deglobalizacyjne, antydemokratyczne. Niemożliwe staje się ustalenie wspólnej wizji wobec problemów, z którymi jako społeczeństwo i świat musimy się mierzyć.
 • Świat lustrzany. Koncepcja, zgodnie z którą świat cyfrowy ma być dokładnym i całkowitym odwzorowaniem świata fizycznego we wszystkich jego wymiarach – materialnym, ekonomicznym, ludzkim, przestrzennym itd.
 • Zmiany demograficzne. Trwające od lat i stale pogłębiające się zjawisko, którego efektem jest zmiana struktury społecznej na całym świecie.

Autorska Mapa Trendów Infuture.institute jest wydawana od 2018 r. Agreguje najważniejsze megatrendy i trendy w trzech perspektywach czasowych: krótko-, średnio- i długoterminowej.

Mapa Trendów 2023

21 lutego 2023

20 lutego 2023