Nowy spot kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Dzięcielina, świerzop, gryka...
 • 1
 • 1
21.01.2023

Nowy spot kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Dzięcielina, świerzop, gryka…

Tak jak w świecie przyrody niezaprzeczalna jest ciągła zmienność, tak i język podlega zmianom – nieustannym, nieuchronnym i zazwyczaj nieświadomym dla jego użytkowników. To – paradoksalnie – jednocześnie i oczywiste, i zaskakujące. Ale takim samym zmianom podlegamy przecież my: jego użytkownicy, dysponenci i twórcy zarazem.

Kampania „Ojczysty – dodaj do ulubionych” jest prowadzona od 2012 r. przez Narodowe Centrum Kultury. Nowy spot ma przyczynić się do ugruntowania przekonania, że:

 • polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika;
 • każdy z nas jest za nią odpowiedzialny.

Jest także wyrazem przekonania, że wobec zmieniającego się języka warto przyjąć postawę otwartą i akceptującą jego rozwój.

Cele kampanii to:

 • kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego;
 • doskonalenie kompetencji językowych;
 • popularyzowanie poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz kultury słowa.

Spot wyprodukowało studio Oko i Ucho. Narratorką jest Krystyna Czubówna, dziennikarka i prezenterka, laureatka tytułu specjalnego „Mistrz wymowy”. Lektorka, której charakterystyczny głos można usłyszeć w wielu filmach przyrodniczych i słuchowiskach. Nie po raz pierwszy użyczyła go ona na potrzeby kampanii językowej Narodowego Centrum Kultury. Spoty z jej udziałem zainaugurowały bowiem kampanię w 2012 r.

W ramach tegorocznej kampanii w sieci znajdą się porady i ciekawostki językowe, spoty, filmy, animacje, wideoblogi, słuchowiska czy kalendarz – zrywak. W efekcie kampanii wydano również grę planszową „Ojczysty”. Pod auspicjami kampanii odbywają się ponadto debaty eksperckie, powstają piosenki i teledyski promujące cele projektu.

 • 1
Nowy spot kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Nowy spot kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

 

21 stycznia 2023

20 stycznia 2023

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
20.01.2023

„Dobro nie zna granic!” – można zgłaszać firmy w konkursie Dobroczyńca Roku

Do 10 lutego można zgłaszać firmy do 26. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Szansę na nagrodę mają przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy zaangażowane m.in. w pomoc uchodźcom i Ukrainie, wspierające działania na rzecz lokalnych społeczności, zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska oraz angażujące pracowników w wolontariat. Hasło tegorocznej edycji to „Dobro nie zna granic!”.

19 stycznia 2023