Pov zamiast essa – 15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2022 r.
  • 0
  • 5
20.02.2023

Pov zamiast essa – 15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2022 r.

Nadwyraz.com stworzył ranking 15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2022 r. Powstał on z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (21 lutego) ustanowionego w 1999 r. przez UNESCO.

Żargon młodzieżowy to język rozwijający się bardzo dynamicznie. Powstające neologizmy szybko zyskują popularność. Niewiele później ją tracą, gdyż zostają zastąpione kolejnymi, nowszymi. Raport powstał w celu przybliżenia tzw. boomerom języka młodych internautów. Odpowiada też na pytanie: czy faktycznie najpopularniejszym słowem używanym przez nastolatków w 2022 r. była essa?

Raport 15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2022 r. powstał we współpracy z portalem Polszczyzna.pl i SentiOne jako partnerem technologicznym

Zgromadzony materiał liczył 1 327 735 jednostek. Za pomocą narzędzia SentiOne zbadano ich rzeczywistą frekwencję w przestrzeni internetowej – na stronach i portalach faktycznie odwiedzanych przez nastolatków. Analizie poddano 15 jednostek o największej frekwencji.

Źródłami młodzieżowych słów w polskim internecie są przede wszystkim:

  • Twitter (aż 75,4% zgromadzonego materiału);
  • TikTok (12,4%);
  • YouTube (7,5%);
  • Instagram (4,7%).

W raporcie przeanalizowano tylko te kanały, z których rzeczywiście korzysta młodzież.

PWN ogłosił, że Młodzieżowym Słowem Roku 2022 jest „essa”. Mimo to pojawia się ono dopiero na 4. pozycji zestawienia. Jak wynika z badania, słowem roku, jeśli chodzi o popularność wśród młodzieży, było „pov” (ponad 10% zgromadzonego materiału). Jest to akronim od angielskiego wyrażenia point of view, czyli punkt widzenia. Oznacza historię przedstawianą z perspektywy jej uczestnika. Hasło „pov” bardzo często pojawia się pod filmami zamieszczanymi na Instagramie i TikToku, które kręcone są z punktu widzenia bohatera nagrania.

Współczesna młodzież cechuje się bogatą wyobraźnią i tworzy w myślach alternatywne wersje zastanej rzeczywistości

Bardzo często posługuje się więc anglicyzmem imagine. Język nastolatków odwołuje się także do uczuć i emocji (UwU, essa, rel, slay, crush, inba, cringe, przegryw, wysryw, bff). Młodzież ma bogaty repertuar uczuć i stara się nazywać świat emocji po swojemu, aby nadać im tym samym atrakcyjności.

Niestety jest to język bezkrytycznie przejmowany z anglojęzycznych źródeł. W poprzednich badaniach w czołówce zestawienia znajdowało się więcej wyrazów rodzimych. Zestawienie z 2022 r. obejmuje zaledwie trzy, są to: jesieniara, przegryw i wysryw. W minionym roku młodzieżowy język był jednak nieco uboższy, mniej treściwy i kreatywny.

Coraz większą popularnością cieszą się słowa bookstagram i booktok. Neologizmy te świadczą o tym, że młodzież wcale nie stroni od książek, a wręcz prezentuje przeczytane lektury swoim obserwatorom, zachęcając ich do czytania.

  • 5
15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2022 r.
15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2022 r.

15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2022 r.

15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2022 r.
15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2022 r.
15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2022 r.

20 lutego 2023