Jarosław Kuźniar i Michał Pol w spotach promujących mobilny Onet
  • 2
  • 0
14.07.2017

Jarosław Kuźniar i Michał Pol w spotach promujących mobilny Onet

Ruszyła kampania promocyjna Onetu, podkreślająca innowacje technologiczne mobilnej wersji strony. W spotach występują Jarosław Kuźniar i Michał Pol.

W działaniach wezmą też udział: Katarzyna Janowska, redaktor naczelna Onetu Kultura i Marcin Cejrowski, redaktor naczelny serwisu Plejada.pl.

Kampania rozpoczęła się 13 lipca i potrwa do końca września. Zostaną w niej wykorzystane spoty telewizyjne, radiowe i formaty online. W kreacjach osobowości Onetu zostały obsadzone w nietypowych dla siebie rolach.

Reklamy są emitowane w stacji TVN oraz kanałach Grupy TVN, TV Puls, Stopklatka i AXN, w rozgłośniach Eurozetu, Time, Agory i Grupy RMF. Można je też zobaczyć w Internecie – w mediach własnych grupy Onet-RAS Polska.

Innowacje technologiczne wprowadzone przez Onet w czerwcu dotyczą przede wszystkim wersji mobilnej serwisu. Został on zbudowany jako PWA (Progressive Web App). Jedną z funkcji są też powiadomienia push o aktualnych wydarzeniach.

Spoty z udziałem Jarosława Kuźniara i Michała Pola promują również rozwiązanie „Onet czytaj!”. Dzięki niemu można słuchać artykułów poprzez uruchomienie funkcji komendą głosową.

Koncepcję kreatywną kampanii przygotował dział artystyczny Grupy Onet-RAS Polska. Media zakupił Starcom.

14 lipca 2017

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
14.07.2017

Firmy wciąż niewystarczająco dbają o różnorodność płci – raport Deloitte

Kobiety nadal stanowią zdecydowaną mniejszość w zarządach i radach nadzorczych firm. Jest tak pomimo stałych wysiłków zmierzających ku zwiększeniu różnorodności płciowej w najważniejszych organach spółek. Z 5. edycji raportu „Women in the Boardroom: A Global Perspective” firmy Deloitte wynika, że kobiety globalnie zajmują 15 proc. miejsc w zarządach. To o 3 p.p. więcej niż dwa lata wcześniej.