Grupa managerów z Kantar Millward Brown zakłada firmę badawczą
  • 0
  • 1
14.07.2017

Grupa managerów z Kantar Millward Brown zakłada firmę badawczą

Z początkiem lipca Mariusz Rzanny, Piotr Jakubowski, Agnieszka Wyczółkowska, Maciej Karwowski oraz Artur Sielicki zakończyli wieloletnią pracę w Kantar Millward Brown. Wspólnie założyli nową firmę badawczą – Difference.

Wszyscy niemal od początku karier byli związani z SMG/KRC i Millward Brown.

Mariusz Rzanny zajmuje się badaniami rynku od 25 lat, od zawsze w Kantar MB (wcześniej SMG/KRC). Socjolog, specjalizuje się w jakościowych badaniach marki i komunikacji. Pasjonuje się poszukiwaniem insightów, weryfikacją strategii i badaniem komunikacji marki, szczególnie na etapie jej tworzenia. Prowadzi warsztaty i sesje brainstormingowe.

Piotr Jakubowski to socjolog z 23-letnim doświadczeniem w branży badawczej. Zajmuje się głównie badaniami ilościowymi, testami produktów i usług, zaawansowanymi projektami segmentacyjnymi. W Difference będzie odpowiedzialny za całość badań ilościowych i obsługę klienta.

Agnieszka Wyczółkowska ma 20 lat doświadczenia w badaniach jakościowych. Z wykształcenia psycholog. Przeprowadziła kilkaset projektów badawczych z wykorzystaniem całego spektrum metod: FGI/IDI, badania online, eyetracking, etnografia itd. Poza badaniami jakościowymi będzie rozwijać w Difference ofertę z obszaru service design, pomagając klientom w projektowaniu usług.

Maciej Karwowski jest socjologiem, pedagogiem i psychologiem, doktorem habilitowanym nauk społecznych. Ma 15-letnie doświadczenie w Kantar MB. Zaangażowany we wszystkie rodzaje badań ilościowych na każdym ich etapie. W nowej firmie będzie rozwijać zaawansowane produkty i metody z zakresu badań komunikacji, produktu oraz badania shopperowe.

Artur Sielicki to matematyk, główny analityk z 12-letnim doświadczeniem badawczym. Odpowiedzialny za cały proces analityczny, przygotowanie raportów i wizualizację danych dla klienta. Specjalizuje się w badaniach trackingowych, cenowych, metodach typu conjoint oraz zaawansowanych analizach statystycznych. W Difference stworzy zespół analiz i prognoz.

  • 1

14 lipca 2017

13 lipca 2017