Jak funkcjonujemy w czasie pandemii. Badanie IQS
  • 0
  • 2
19.03.2020

Jak funkcjonujemy w czasie pandemii. Badanie IQS

Obecnie blisko co trzeci Polak (29 proc.) wykonuje swoją pracę zdalnie. Niemal połowa z tych osób (48 proc. pracujących zdalnie) przyznaje, że to nie był ich wybór – wynika z badania dotyczącego sytuacji epidemicznej w Polsce, zrealizowanego przez agencję IQS.

22 proc. Polaków nie miało możliwości przejścia na tryb pracy zdalnej, a 31 proc. wykonuje profesję, która uniemożliwia im wykonywanie obowiązków poza miejscem pracy. 12 proc. badanych przebywa obecnie na urlopach bądź to z inicjatywy własnej (9 proc.), bądź pracodawcy (3 proc.). Zdecydowana większość Polaków jest zdania, że tylko stosowanie się do zaleceń pozostawania w domu może poprawić sytuację w czasie pandemii.

84 proc. Polaków twierdzi, że odczuwa skutki globalnej epidemii koronawirusa. Obawiamy się, że obecna sytuacja będzie skutkować dalszym wzrostem cen żywności (79 proc. respondentów) oraz bankructwem wielu firm (72 proc.). Dla porównania, taki sam procent Polaków obawia się zachorowania kogoś bliskiego. To powód, dla którego w ogromnej większości (87 proc.) popieramy wsparcie rządu dla przedsiębiorców.

Na liście naszych obaw znajdują się także obniżka wynagrodzeń – dotyczy to co czwartego z respondentów (26 proc.) oraz utrata pracy (15 proc.).

Głównym źródłem informacji na temat obecności koronawirusa w Polsce jest telewizja. Twierdzi tak 74 proc. respondentów. Czytanie doniesień na portalach informacyjnych, takich jak: Wp.pl, Onet.pl czy Gazeta.pl, deklaruje 64 proc. badanych. Ponad połowa (51 proc.) śledzi także komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Większość Polaków ma nadzieję, że uda nam się ominąć scenariusz włoski. Nie mamy jednak większych złudzeń co do czasu, w jakim sytuacja wróci do normy. 27 proc. badanych jest zdania, że sytuacja ustabilizuje się w ciągu około dwóch miesięcy i niemal tyle samo (26 proc. respondentów), że z powrotem do normalności będziemy musieli poczekać od 2 do 3 miesięcy.

O badaniu
Badanie opinii dotyczące obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce, zrealizowane przez agencję badawczą IQS na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18+, w terminie 17–18 marca 2020 r., CAWI, N= 1079.

  • 2
jak wygląda życie Polaków w czasie pandemii

Badanie IQS pokazuje, jak wygląda życie Polaków w czasie pandemii

19 marca 2020

18 marca 2020