„Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej” – raport PARP
 • 0
 • 1
16.10.2020

„Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej” – raport PARP

Opracowania dotyczące sektora komunikacji marketingowej pozwalają przybliżyć obraz branży. Jedno z takich opracowań udostępniła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To raport „Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej”, przygotowany przez Instytut Analiz Rynku Pracy.

W raporcie opisano sektor komunikacji marketingowej, w tym jego bieżącą sytuację wywołaną pandemią i perspektywy powrotu do stanu sprzed pandemii. Zaprezentowano instrumenty wsparcia dla rozwoju tego sektora w kilku wybranych państwach europejskich – Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. To kraje, w których pracuje największa liczba osób w tym sektorze w UE-28. Polska w tym zestawieniu znajduje się na 5. miejscu, ale na 8. pozycji, jeśli liczyć obroty w sektorze.

Pokazano też:

 • jakie kwalifikacje w najbliższej przyszłości nabierają znaczenia dla sektora i jakie procesy mają na to wpływ,
 • dobre praktyki zagranicznych organizacji sektorowych; np. we Francji jest to opisanie 20 stanowisk w sektorze reklamy cyfrowej, co ułatwia rekrutację na te stanowiska i pozwala dopasowywać kształcenie.

Przyszłość sektora komunikacji marketingowej opiera się przede wszystkim na cyfrowym rozwoju społeczeństw. Marketing cyfrowy i to, co z nim związane (jak np. sztuczna inteligencja, deep learning), będą stanowić ważną część dla kwalifikacji wymaganych w sektorze. Znaczenia będą też nabierać umiejętności tworzenia indywidualnego podejścia do odbiorców przekazu, jak np.:

 • budowanie relacji emocjonalnych z klientem – tak trudne do zastąpienia przez komputery,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • umiejętność dostosowania się do zmieniającego się otoczenia,
 • zmiany w przepisach prawa,
 • radzenie sobie z dezinformacją,
 • zmiana nawyków konsumentów.

Najważniejsze wnioski z raportu:

 • Polski sektor komunikacji marketingowej jest ważny nie tylko dla kraju, ale i całej gospodarki Unii Europejskiej. Wymienia się go obok rynków takich największych europejskich państw, jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja. Jego atuty to umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, adaptacyjność, elastyczność i otwartość firm na zmiany oraz kreatywność i sprawność w realizacji przyjętych założeń.
 • Głównymi trendami, które zmieniają sektor komunikacji marketingowej, są: digitalizacja procesów komunikacji, medializacja firm, fragmentaryzacja rynków, rozwój podcastingu, rosnąca popularność mediów społecznościowych oraz e-mail marketingu.
 • Poważnym zagrożeniem dla przyszłości sektora jest dezinformacja, czyli rosnąca liczba tzw. fake newsów oraz prawdopodobieństwo wycieku informacji lub ingerencji w nią podczas transmisji danych. Stopniowa rezygnacja przedsiębiorstw z usług agencji marketingowych może stanowić zagrożenie dla pozycji agencji na rynku usług, a także negatywnie wpływać na sytuację finansową jednostek.

Cały raport dostępny jest na stronie www.parp.gov.pl.

 • 1
PARP

„Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej” – raport PARP

16 października 2020

15 października 2020