LPP i Santander Bank Polska ponownie liderami w raportowaniu niefinansowym
AdvertisementAdvertisement
  • 0
  • 2
15.10.2020

LPP i Santander Bank Polska ponownie liderami w raportowaniu niefinansowym

Ogłoszono najlepsze raporty obejmujące dane niefinansowe za rok 2019 w tegorocznej edycji Konkursu Raporty Społeczne. Laureatami nagród głównych, podobnie jak w poprzedniej edycji, zostały firmy: LPP (nagroda główna za raport zintegrowany) i Santander Bank Polska (najlepszy raport społeczny).

W 14. edycji nagrodzono również następujące firmy i organizacje: BNP Paribas Bank Polska, Jeronimo Martins Polska, Grupa Jurajska GOPR, Grupa Tauron, Grupa Velux, Orange Polska i Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

W tegorocznej edycji Konkursu Raporty Społeczne oceniono rekordową liczbę 56 publikacji. Składa się na nią m.in.: 12 debiutów, 15 raportów zintegrowanych oraz 3 raporty organizacji pozarządowych. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 15 października w formie online.

W minionym roku obserwowaliśmy wzmocnienie wartości czynników ESG. Powstają kolejne inicjatywy ukazujące znaczenie kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu organizacyjnego. Konkurs Raporty Społeczne stanowi przegląd podejścia do danych niefinansowych. Do tego, w jaki sposób firmy zarządzają swoim wpływem oraz jak ten wpływ raportują. To także kolejny rok obowiązywania dyrektywy o ujawnianiu danych niefinansowych w Polsce. Tym bardziej cieszy fakt wzrostu liczby zgłoszonych do konkursu publikacji – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wyniki Konkursu Raporty Społeczne 2020
Nagrodę główną w kategorii Raporty zintegrowane – „za znakomicie przygotowany raport odpowiadający na wszystkie kluczowe tematy; za jasny i precyzyjny przekaz społeczny pokazujący wartości istotne dla firmy, ważne zobowiązania na przyszłość oraz przede wszystkim za utrzymanie bardzo wysokiego standardu raportowania” – otrzymało LPP.

Nagrodę główną w kategorii Raporty społeczne – „za bardzo dobry raport, wyróżniający się pozytywnie na tle innych; za utrzymanie wysokiego poziomu raportowania i wyznaczanie standardów w zakresie raportowania w Polsce; za pokazywanie więcej, niż jest to wymagane, w szczególności w obszarze klimatu i środowiska naturalnego” – otrzymał Santander Bank Polska.

Nagrodę za najlepszy debiut wśród raportów zintegrowanych – „za raport dobrze przygotowany i przemyślany oraz za czytelne i spójne przedstawienie informacji wraz z intuicyjnym przechodzeniem pomiędzy tematami, a także za wyczerpującą treść, logiczne i spójne przedstawienie całości materiału” – otrzymał BNP Paribas Bank Polska.

Wyróżnienie w kategorii Raporty zintegrowane – „za konsekwentne utrzymywanie najwyższej jakości w raportowaniu niefinansowym, czytelne przedstawianie danych i przygotowanie raportu mogącego być inspiracją dla innych organizacji” – otrzymało Orange Polska.

Wyróżnienie w kategorii Raporty zintegrowane – „za raport przedstawiający analizy scenariuszowe, a w szczególności za uwzględnienie tematów klimatycznych, w tym wytycznych TCFD” – otrzymała Grupa Tauron.

Nagrodę za najlepszy debiut w kategorii Raporty społeczne – „za niezwykle ciekawy, świetnie napisany i prawie wyczerpująco opisujący wszystkie zagadnienia raport, poruszający wszystkie kluczowe obszary działalności; za szczególne uwzględnienie edukacji odbiorcy i oddziaływania na klimat” – otrzymało Jeronimo Martins Polska.

Wyróżnienie w kategorii Raporty społeczne – „za działanie ponad standard, za modelowe przedstawienie w raporcie ambitnych, konkretnych działań zaplanowanych do 2030 r., a w szczególności zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej” – otrzymała Grupa Velux.

Nagrodę za najlepszy Raport organizacji niebiznesowej – „za ciekawe przedstawienie działania organizacji pozarządowej; za interesujące przedstawienie i dotarcie do kluczowych interesariuszy; zwracanie uwagi na rolę szkoleń i rozwoju w organizacji” – otrzymała Grupa Jurajska GOPR.

Ponadto w konkursie przyznawana jest nagroda specjalna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym roku otrzymał ją BNP Paribas Bank Polska. Swojego laureata wybierali także internauci. Ich głosami wybrany został raport Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Z raportami zgłoszonymi do konkursu w 2020 r. można zapoznać się poprzez bibliotekę raportów dostępną na stronie www.raportyspoleczne.pl. Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 r. Jego organizatorami są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.

  • 2
raportowanie niefinansowe

Liderzy w raportowaniu niefinansowym nagrodzeni

15 października 2020