IAB Europe i IAB Tech Lab uruchamiają zaktualizowaną wersję Transparency & Consent Framework
  • 0
  • 0
22.08.2019

IAB Europe i IAB Tech Lab uruchamiają zaktualizowaną wersję Transparency & Consent Framework

21 sierpnia IAB Europe we współpracy z IAB Tech Lab ogłosiło uruchomienie wersji 2.0 Transparency & Consent Framework. TCF to ramy przejrzystości i zgody.

TCF jest narzędziem branżowym, które wspiera firmy w ekosystemie reklamy cyfrowej w wypełnianiu obowiązków wynikających z:

  • przepisów rozporządzenia (UE) 2016/697 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (RODO),
  • dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).

Wersja 2.0 TCF została opublikowana po trwającym 12 miesięcy przeglądzie mechanizmu i konsultacjach z branżą, zwłaszcza z wydawcami internetowymi. Także po spotkaniach z niektórymi organami ochrony danych osobowych w państwach UE.

Zaktualizowany mechanizm nadal dąży do zapewnienia użytkownikom szerokiego wyboru i przejrzystości w zarządzaniu ich uprawnieniami wynikającymi z RODO, zwłaszcza dotyczącymi zgody. Dodatkowo zapewnia współpracę branżową i standaryzację.

Zadanie opracowania nowych polityk TCF powierzono grupie sterującej w IAB Europe. IAB Tech Lab przygotowało specyfikację techniczną. W prace włączyło się wiele organizacji, m.in.:

  • 10 krajowych członków IAB,
  • 55 innych organizacji, w tym stowarzyszenia działające na poziomie unijnym,
  • wydawcy,
  • właściciele mediów,
  • dostawcy technologii,
  • agencje medialne.

Tryb pracy polegający na zaangażowaniu wielu interesariuszy zagwarantował uczciwy rezultat. Był on oparty na konsensusie wszystkich środowisk – przekonują twórcy TCF.

W ramach TCF 2.0 użytkownicy Internetu mogą nie tylko zarządzać swoją zgodą, ale i korzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Konsumenci zyskują też większą kontrolę nad tym, w jaki sposób dostawcy usług mogą korzystać z niektórych funkcji przetwarzania danych, np. z precyzyjnej geolokalizacji.

Wydawcy natomiast zyskują większą kontrolę i elastyczność we współpracy z partnerami technologicznymi. Nowa funkcjonalność dla wydawców pozwala im ograniczyć cele, w których dane osobowe są przetwarzane przez dostawców usług – oddzielnie wobec każdego z podmiotów.

Do końca pierwszego kwartału 2020 r. wersja 2.0 i 1.0 TCF będą funkcjonować na rynku niezależnie. Zapewni to wszystkim uczestnikom rynku odpowiedni czas na dostosowanie się do tej wersji.

22 sierpnia 2019

21 sierpnia 2019