E-commerce w czasie kryzysu 2020 – raport e-Izby
  • 0
  • 1
26.03.2020

E-commerce w czasie kryzysu 2020 – raport e-Izby

Jak epidemia koronawirusa wpływa na e-handel? Sprawdziła to agencja badawcza Mobile Institute na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej. Wyniki badania można znaleźć w raporcie „E-commerce w czasie kryzysu 2020”.

Według badania „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” 57% internautów robi zakupy w Internecie. W dobie kryzysu oraz wprowadzanych ograniczeń ich największą zaletą jest fakt, że nie wymagają wychodzenia z domu. Covid-19 rzucił rynkowi e-commerce szereg wyzwań związanych m.in. z logistyką, dostawami i dostępnością produktów.

Pojawiają się pytania:

  • Czy obecna sytuacja będzie motorem napędowym dla polskiego rynku e-commerce?
  • Czy przekona jeszcze większą grupę polskich konsumentów do zakupów online?

Dane z badania  „E-commerce w czasie kryzysu 2020” pokazują, że choć poziom niepokoju związanego z koronawirusem wśród konsumentów jest dość umiarkowany (5,80 w skali 0–10), to internauci postanowili przygotować się na ten kryzysowy okres. Ich zdaniem nie zakończy się on szybko.

Konsumenci zmienili nie tylko codzienne nawyki, ale i zachowania zakupowe. Kiedy sytuacja wróci do normy? 2/3 badanych uważa, że koronawirus nie przestanie być aktywny w Polsce. Zostanie tylko spowolniony i będzie mniej groźny. 6% jest zdania, że uporamy się z wirusem w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Zapasy żywności i środków czystości
Aby ograniczyć wychodzenie z domu i zabezpieczyć się przed ewentualnym brakiem produktów w sklepach, 49% internautów wskazało, że zrobiło zapasy na okoliczność kwarantanny. W pierwszej kolejności konsumenci zadbali o zapasy produktów spożywczych oraz niezbędnych środków czystości i dezynfekcji (papieru toaletowego, mydła, żeli antybakteryjnych itp.).

Pozostałe zakupy:

  • 45% internautów kupiło więcej produktów sypkich (kasz, makaronów),
  • 43% dokonało zakupu produktów higienicznych (np. papieru toaletowego, chusteczek),
  • 38% kupiło dodatkowe butelki wody, soków i innych napojów,
  • 38% internautów uzupełniło koszyk zakupowy o dodatkowe konserwy, sosy i inne produkty o długiej przydatności do spożycia.

Na jak długo powinny wystarczyć internautom deklarowane zapasy? Najczęściej wskazują oni, że kupione produkty powinny zaspokoić ich potrzeby na około 2 tygodnie (37%).

E-zakupy w czasie kwarantanny
38% internautów zrobiło zakupy na czas kwarantanny w Internecie. Gromadzenie zapasów jest zdecydowanie bardziej popularne wśród internautów kupujących w Internecie niż w sklepach tradycyjnych. Z kanału online skorzystała w tym celu niemal połowa badanych w wieku 35–44 lata.

Również mieszkańcy mniejszych miast wybrali Internet w celu zaopatrzenia się w niezbędne produkty, przede wszystkim środki higieniczne lub detergenty. 55% e-kupujących zrobiło większe zakupy środków czystości, a 48% zadbało o zapasy żywności. Oprócz chemii domowej i produktów spożywczych najczęściej kupowanymi kategoriami w Internecie w okresie kwarantanny są odzież i obuwie oraz produkty z kategorii zdrowie.

Niestety badani wskazują, że często nie mogą dokonać zakupów ze względu na braki produktowe. W szczególności dotyczy to e-zakupów spożywczych. 59% internautów ocenia dostępność produktów spożywczych w e-sklepach źle lub bardzo źle. Dodatkowo internauci mają zastrzeżenia do dostępnych w Internecie produktów, które są bezpośrednio związane z ochroną przed koronawirusem. Zdaniem badanych ich opisy nie są dobrze przygotowane do obecnej sytuacji i często wprowadzają w błąd (56%).

Obecna sytuacja pokazała, że zakupy online mogą być nie lada wsparciem dla konsumentów. O ile oczywiście e-commerce też będzie na taki wzrost zainteresowania przygotowany – produkty w e-sklepach dostępne w dość szybkim czasie, a dostawy regularne. Konsumenci szybko zauważają takie rzeczy, jak wydłużone terminy dostaw, braki na cyfrowych półkach czy zawyżone ceny. Widać też jednak, że polski e-commerce szybko reaguje na pojawiające się wyzwania, chociażby wprowadzając bezkontaktowe dostawy czy dostawy bez opłat. Dla e-commerce to ewidentnie czas próby, ale też możliwość zaistnienia jeszcze szerzej w zwyczajach zakupowych Polaków – mówi Katarzyna Czuchaj-Łagód, dyrektor zarządzająca Mobile Institute.

Bezpieczne zakupy online w czasie zagrożenia koronawirusem
35% internautów wskazuje, że obecna sytuacja wymusiła zmiany ich codziennych zachowań. Dotyczy to zwłaszcza kontaktów z innymi ludźmi. 57% badanych ograniczyło kontakty z innymi osobami, a 55% internautów postanowiło ograniczyć również wychodzenie z domu.

Dodatkowo 45% badanych wskazało, że w związku z zagrożeniem koronawirusem zdecydowali się rzadziej dokonywać zakupów w sklepach tradycyjnych.

Za zdecydowanie mniej ryzykowne uznawane są zakupy online. 37% badanych uważa, że zakupy internetowe są w tym momencie bezpieczniejsze niż zakupy w sklepach tradycyjnych. Wśród osób, które zrobiły zapasy online, ten odsetek jest jeszcze większy. 70% jest zdania, że e-zakupy są obecnie najbezpieczniejszą formą dokonywania zakupów. Z tym stwierdzeniem zgadzają się również internauci w wieku 35–44 lata oraz mieszkańcy mniejszych miast (20–50 tys. mieszkańców, 52%).

Cały raport można pobrać ze strony www.eizba.pl.

O badaniu
Dane pochodzą z badania i raportu „E-commerce w czasie kryzysu 2020”, zrealizowanego na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej przez firmę badawczą Mobile Institute. Badanie przeprowadzone zostało na próbie 1779 internautów. Opinie zebrano metodą CAWI, wykorzystując responsywne ankiety elektroniczne. Dane zostały zebrane między 19 a 23 marca 2020 r. Są reprezentatywne dla internautów w Polsce pod względem struktury płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.

  • 1
E-commerce w czasie kryzysu 2020

E-commerce w czasie kryzysu 2020

25 marca 2020