Cinkciarz.pl wygrywa z MasterCard w sporze o znaki towarowe
  • 0
  • 1
26.06.2019

Cinkciarz.pl wygrywa z MasterCard w sporze o znaki towarowe

Polska spółka Cinkciarz.pl unieważniła w Europie dwa znaki towarowe amerykańskiego giganta. Jeden przedstawia dwa połączone czarno-białe koła, a drugi dwa czarne przecinające się okręgi.

MasterCard nie zgadzał się na to, żeby w znakach słowno-graficznych należących do Cinkciarz.pl zawarty był element nachodzących na siebie kółek. W związku z tym wniósł do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante sprzeciw wobec znaków spółki. Podniósł m.in. podobieństwo do wcześniejszych znaków MasterCard przedstawiających przecinające się czarno-białe koła i okręgi.

W reakcji na sprzeciw Cinkciarz.pl złożył do EUIPO wnioski o unieważnienie dwóch wspomnianych znaków towarowych MasterCard. Urząd unijny w swoich decyzjach uznał, że znaki towarowe, składające się z prostych elementów geometrycznych przedstawiających koła lub okręgi, nie mają zdolności odróżniającej. Nie nabyły też wtórnej zdolności odróżniającej na skutek używania.

Decyzje urzędu nie są prawomocne. MasterCard może złożyć odwołanie w terminie dwóch miesięcy od daty ich wydania.

  • 1

26 czerwca 2019

25 czerwca 2019