Branża internetowa wielkim wygranym 2019 r. Raport strategiczny Internet 2019/2020 IAB Polska
  • 0
  • 1
30.06.2020

Branża internetowa wielkim wygranym 2019 r. Raport strategiczny Internet 2019/2020 IAB Polska

Rok 2019 był dla polskiej branży reklamy cyfrowej przełomowy. Internet, tak jak na rozwiniętych rynkach zachodnich, przegonił pod względem nakładów reklamowych telewizję. Dwucyfrowe tempo rozwojowe reklamy online zostało utrzymane, a jej wartość osiągnęła prawie 5 mld zł. W Europie pierwszy raz w historii wydatki na digital były wyższe od sumy wydatków na pozostałe segmenty mediów (64,8 mld euro vs 63,7 mld euro). Eksperci przewidują, że branża internetowa jako jedna z nielicznych wyjdzie z nadchodzącego zastoju gospodarczego obronną ręką – wynika z raportu strategicznego Internet 2019/2020 IAB Polska.

Zmiana dominacji na rynku reklamowym w Polsce spodziewana była już od kilku lat, ale to właśnie ubiegły rok przyniósł ten historyczny przełom. Internet wysunął się na pozycję lidera w torcie reklamowym. Co więcej, obserwując bieżące trendy, należy się spodziewać, że ta dominacja będzie się zwiększać.

Tak dobry wynik bardzo cieszy. Reklama internetowa przez lata budowała bardzo silną pozycję rynkową i dzisiaj będzie to procentować. Wyraźnie pokazuje to też niedawne badanie IAB Polska dotyczące wpływu pandemii koronawirusa na firmy w naszej branży. Daje to podstawy, aby wierzyć, że reklama online nie tylko najmniej ucierpi w wyniku recesji, ale również odegra kluczową rolę w wychodzeniu z kryzysu oraz w odbudowie i transformacji gospodarki.

To właśnie dzięki reklamie online wszyscy przedsiębiorcy będą mogli wrócić do swojej działalności i zachęcić konsumentów i klientów do powrotu do korzystania z ich usług i produktów. Reklama cyfrowa będzie też jednym z głównych narzędzi dla tych, którzy jeszcze są na etapie transformacji cyfrowej – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Branża internetowa w Polsce mierzy się obecnie z dwoma na pozór przeciwstawnymi zjawiskami:

  • z jednej strony wyniki w obszarze wydatków na reklamę cyfrową w 2019 r. są bardzo dobre,
  • z drugiej strony cała światowa gospodarka stoi przed wizją dekoniunktury.

W opinii ekspertów bieżący rok powinien zakończyć się dla komunikacji cyfrowej na nieznacznym plusie, w najgorszym wypadku zaś powtórzyć wynik zeszłoroczny.

Pierwsza połowa 2020 r. unaoczniła bariery w sprawnym realizowaniu wielu aktywności online oraz ogólnym rozwoju rynku cyfrowego w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji w kwietniu 2020 r. podało, że wzrost zainteresowania e-usługami, zarówno oferowanymi centralnie, jak i lokalnie, był co najmniej trzykrotny. Niestety, papierowa biurokracja i niewystarczająca cyfryzacja administracji publicznej stały się szklanym sufitem dla wielu przedsiębiorców i obywateli próbujących przełączyć się na cyfrowy obieg. Jak na dłoni widać także niewystarczające wsparcie państwa dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i jej ochrony jako czynnika przesądzającego o sprawnym funkcjonowania kraju – uważają eksperci.

Już w pierwszych tygodniach wprowadzonych ograniczeń wywołanych pandemią Covid-19 nastąpił niespotykany dotąd wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i cyfrowe, a wysycenie sieci internetowej poszybowało w górę. Nie przekłada się to jednak na pomnożenie wartości rynku cyfrowego, lecz raczej na wyższe koszty. Wstępne dane wskazują, że w 2020 r. należy spodziewać się nie tyle wzrostu liczby internautów, ile intensywniejszego korzystania z Internetu. Mowa tu o dłuższym czasie spędzanym online czy jednoczesnym korzystaniu z wielu urządzeń z dostępem do Internetu.

Ostateczny bilans związany z całościowymi skutkami pandemii na kondycję rynku online będzie jednak możliwy do nakreślenia nie wcześniej niż przy okazji kolejnej edycji raportu.

O raporcie:

Raport strategiczny Internet 2019/2020 to 17. edycja publikacji IAB Polska badającej rynek reklamy online. To podsumowanie funkcjonowania rynku internetowego w Polsce, wydarzeń branży marketingu i najnowszych trendów.

Zawarte w raporcie analizy dotyczą m.in. statystyk polskiego Internetu, poszczególnych segmentów e-marketingu, narzędzi marketingu online i najnowszych wyników IAB Polska/PwC AdEx. Dane dotyczące polskiego rynku zostały wzbogacone o perspektywę europejską i globalną. Omówiono także perspektywy rozwojowe, spodziewane trendy, wyzwania i szanse. W końcowej części opracowania znajduje się opis działań IAB Polska.

W raporcie, który miał premierę 30 czerwca 2020 r., można znaleźć odpowiedzi na pytania:

  • Jak zmienia się obraz polskiego użytkownika Internetu?
  • Jak wyglądała struktura wydatków na reklamę online w 2019 r.?
  • Jak kształtuje się dystrybucja treści w polskim Internecie?
  • Jakie zmiany zaszły w poszczególnych segmentach e-marketingu?
  • Jakie są prognozy rozwoju reklamy online w Polsce?

Raport dostępny jest na stronie www.iab.org.pl.

  • 1
Raport strategiczny Internet 2019/2020

Raport strategiczny Internet 2019/2020

30 czerwca 2020