77% firm uważa, że AI jest technologią o największym wpływie na dotychczasową działalność organizacji
 • 0
 • 1
14.09.2023

77% firm uważa, że AI jest technologią o największym wpływie na dotychczasową działalność organizacji

Prezesi największych spółek na świecie uważają sztuczną inteligencję (AI) za przełomową technologię. Oceniają, że w dużym stopniu będzie ona oddziaływać na wszystkie gałęzie gospodarki. AI wpłynie w istotny sposób na plany inwestycyjne światowych liderów. Tak wynika z raportu KPMG, pt. „Generative AI: From buzz to business value”.

Sześciu na dziesięciu respondentów badania „Generative AI: From buzz to business value” postrzega generatywną sztuczną inteligencję jako szansę na:

 • podniesienie wydajności,
 • zwiększenie udziału w rynku i przychodów,
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

W badaniu KPMG ankietowani CEO zwracają jednak uwagę na niepewność takich inwestycji w kontekście wciąż niejasnych regulacji dotyczących rozwoju AI.

Liderzy biznesu na całym świecie z zainteresowaniem przyglądają się rozwojowi sztucznej inteligencji

Uznają, że jest ona prawdziwym przełomem. Sztuczna inteligencja to rozwijająca się technologia o zdecydowanie największym potencjalnym wpływie na ich dotychczasową działalność. Tak uważa ponad trzy czwarte (77%) kadry kierowniczej największych firm, niezależnie od branży, w jakiej funkcjonują.

Nieograniczone wydają się możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do zmiany sposobu, w jaki przedsiębiorstwa:

 • tworzą treści,
 • angażują użytkowników,
 • rozwijają oprogramowanie,
 • analizują dane.

Aż 60% respondentów biorących udział w globalnym badaniu KPMG postrzega generatywną sztuczną inteligencję jako szansę na zwiększenie wydajności, udziału w rynku i przychodów oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Podobnie jednak, jak w przypadku wielu pojawiających się technologii, droga od początkowego entuzjazmu do stworzenia realnej wartości biznesowej nie jest prosta ani jednoznaczna. Zanim kadra kierownicza zainwestuje w implementację rozwiązań opartych na AI, w firmach niezbędna będzie weryfikacja takich kwestii, jak:

 • zapewnienie bezpieczeństwa,
 • niezawodność technologii,
 • wpływ na miejsca pracy,
 • potencjalna wartość tej technologii dla organizacji

Co stoi na przeszkodzie wdrożeń AI w organizacjach?

Zdaniem ankietowanych prezesów głównymi barierami wdrożenia rozwiązań AI są przede wszystkim:

 • brak kompetencji wśród pracowników w tym zakresie,
 • kwestie kosztów,
 • niejasne sposoby wykorzystania tych rozwiązań.

Pomijając bariery organizacyjne, respondenci badania wskazują, że są nieprzygotowani do natychmiastowego wdrożenia AI. Zwłaszcza biorąc pod uwagę scenariusz nieplanowanego i niekontrolowanego rozwoju sztucznej inteligencji, w wyniku którego może ucierpieć jeden z najważniejszych aktywów biznesowych – zaufanie.

72% przedstawicieli kadry kierowniczej biorącej udział w badaniu KPMG uważa, że generatywna sztuczna inteligencja może odegrać kluczową rolę w budowaniu i utrzymywaniu zaufania interesariuszy. Jednak prawie połowa (45% wskazań) twierdzi, że ta technologia może negatywnie wpłynąć na działalność prowadzonych przez nich firm, jeśli nie zostaną wdrożone odpowiednie narzędzia zarządzania ryzykiem.

Zdecydowana większość respondentów (92%) obawia się ryzyka związanego z implementacją rozwiązań opartych na AI

Poważną obawą światowych CEO jest również kwestia niejasnych regulacji w zakresie AI. 77% liderów twierdzi, że niepewny i zmieniający się krajobraz regulacyjny wpływa na ich decyzje inwestycyjne w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji. Równocześnie zaznaczają jednak, że czują się pewnie w zakresie radzenia sobie z wymogami regulacyjnymi.

O badaniu

Raport KPMG, pt. „Generative AI: From buzz to business value”, powstał na podstawie badania przeprowadzonego w okresie 17–31 marca 2023 r. wśród 300 globalnych liderów stojących na czele firm z całego świata. Są to firmy z przychodami powyżej 1 mld dol.

 • 1
Raport KPMG pt. „Generative AI: From buzz to business value”

Raport KPMG „Generative AI: From buzz to business value”

14 września 2023

13 września 2023