Wiesława Galińska i Jan Studencki w zarządzie PIPT

Personalia

Wiesława Galińska i Jan Studencki w zarządzie Polskiej Izby Przemysłu Targowego

1 kwietnia 2024 r. w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego (PIPT) nastąpiła zmiana w składzie zarządu. Na funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu została powołana Wiesława Galińska. Stanowisko wicedyrektora objął Jan Studencki.

Wiesława Galińska od początku swojej kariery zawodowej związana jest z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Pracę zaczynała jako inżynier na stanowisku referenta. Pięła się po szczeblach kariery aż do stanowiska dyrektora grupy produktów oraz dyrektora ds. public affairs. Zreorganizowała Wydział Zabudowy Stoisk Targowych jako jego kierownik. Zapoczątkowała przebudowę słynnych poznańskich targów czerwcowych, umieszczając je w czołówce imprez przemysłowych – jako ITM Polska, a dziś ITM Industry Europe.

Jej udziałem jest powołanie do życia m.in. targów Geenpower czy Expopower. Stworzyła wizje postrzegania nowoczesnej ekologii – PolEco. Jest członkiem wielu gremiów branżowych oraz laureatką odznaczeń oraz wyróżnień branżowych. Na stanowisku dyrektora generalnego w PIPT zastąpiła dr Beatę Kozyrę.

Jan Studencki to doświadczony menedżer, od dwudziestu lat związany z branżą targową. W latach 2004–2006 pełnił rolę koordynatora ds. promocji w Polskiej Korporacji Targowej. Od 2006 r. był menedżerem ds. projektów. Przez 20 lat pracy zawodowej uczestniczył we wszystkich projektach realizowanych przez Izbę.

Cele, które stawia przed sobą nowy zarząd PIPT, to m.in.:

  • Upowszechnienie wiedzy o targach, jako efektywnym narzędziu marketingowym i komunikacyjnym.
  • Wzmocnienie współpracy z partnerami biznesowymi i instytucjami rządowymi.
  • Realizacja projektów uznanych przez międzynarodowe środowisko ekspertów targowych za istotne dla rozwoju targów na świecie.

Polska Izba Przemysłu Targowego zrzesza 77 członków. Są wśród nich:

  • organizatorzy targów,
  • operatorzy obiektów targowo-konferencyjnych w Polsce,
  • dostawcy usług projektowania, budowy i wyposażenia stoisk targowych, transportu i spedycji targowej,
  • organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą,
  • przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce,
  • firmy z branży reklamy, marketingu i IT.
  • 2
Wiesława Galińska

Wiesława Galińska – dyrektor generalny i członek zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Jan Studencki

Jan Studencki – wicedyrektor PIPTReklama