Personalia

Katarzyna Włodarczyk dyrektor zarządzającą BBDO Warszawa

Z początkiem września Katarzyna Włodarczyk, dotychczasowa client service director, awansowała na stanowisko dyrektor zarządzającej BBDO Warszawa. Będzie odpowiedzialna za zarządzanie agencją w kluczowych obszarach jej działalności.

Z branżą marketingowo-reklamową i BBDO Katarzyna Włodarczyk jest związana od ponad dwudziestu lat. W tym czasie nadzorowała kilkadziesiąt złożonych projektów komunikacyjnych dla znanych polskich i międzynarodowych firm.

W latach 2011–2019 pełniła funkcję client service directora i członka zarządu BBDO Warszawa. Była odpowiedzialna m.in. za pracę kilkunastoosobowego zespołu zajmującego się kompleksową obsługą klientów, rozwijaniem nowego biznesu oraz kwestiami budżetowymi.

Przekazanie Kasi sterów agencji pozwoli mi na większe skupienie się na rozwoju globalnych struktur Molecular BBDO – mówi Igor Kaleński, CEO BBDO w Polsce i global e-commerce lead Molecular BBDO.Reklama