W czerwcu branża handlowa reklamuje dyskonty i sklepy z elektroniką. Raport IMM
  • 0
  • 12
17.07.2018

W czerwcu branża handlowa reklamuje dyskonty i sklepy z elektroniką. Raport IMM

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe w czerwcu 2018 r. w branżach: farmaceutycznej, handlowej, finansowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. Branża handlowa utrzymuje się na pierwszym miejscu z niezmienionym wynikiem. Zmniejszyły się natomiast znacznie budżety motoryzacji i farmacji.

Wydatki reklamowe w podziale na branże

Według danych IMM z monitoringu reklam w mediach tradycyjnych, nadal największy budżet na promocję przeznacza branża handlowa. Jej wydatki w czerwcu wyniosły 38 proc. wydatków wszystkich przeanalizowanych branż. Na drugim miejscu znajduje się farmacja (27 proc.), na kolejnych finanse (13 proc.), telekomunikacja (12 proc.) i motoryzacja (10 proc.).

Źródło: IMM

W czerwcu wydatki branży handlowej utrzymywały się na niemal identycznym poziomie jak w poprzednim miesiącu. Reklamodawcy przeznaczyli ponad 368 mln zł na promocję w telewizji, prasie i radiu. Kwota ta znacznie przekracza budżety pozostałych branż, wśród których wzrost wydatków odnotowano w branży finansowej i telekomunikacyjnej, a spadek w motoryzacji i farmacji.

Wydatki reklamowe w podziale na media

Największe wydatki w przeanalizowanych branżach nadal pochłaniane są przez reklamy telewizyjne (ponad 40 proc. w każdej dziedzinie). Najmniejsze budżety są natomiast przeznaczane na promocję w prasie. Branża handlowa najchętniej inwestuje w spoty radiowe (48 proc. budżetu).

Źródło: IMM

Handel: marki o największych wydatkach reklamowych

Nadal największym budżetem reklamowym może pochwalić się Lidl. W czerwcu przeznaczył on ponad 55 mln zł na promocję w mediach tradycyjnych. Na kolejnych miejscach znalazły się sklepy Media Expert, Biedronka, Euro RTV AGD oraz Kaufland.

Źródło: IMM

Handel: typy reklamowanych sklepów

W branży handlowej stale obecne z dużymi budżetami są sklepy z elektroniką (30 proc.) i dyskonty (28 proc.). Oprócz nich pojawiły się także sklepy meblowe, sieci budowlane oraz hipermarkety.

Źródło: IMM

Farmacja: marki o największych wydatkach reklamowych

W czerwcu marka Molekin po raz kolejny wygenerowała największe wydatki w branży farmaceutycznej – niemal 8 mln zł na reklamę w mediach tradycyjnych. Na kolejnych miejscach, z nieco niższymi wynikami, znalazły się Ibuprom (często obecny w zestawieniu IMM), Litrosal Zdrovit, Perspiblock oraz Steper.

Źródło: IMM

Farmacja: typy reklamowanych produktów

Wśród bardzo szerokiego wachlarza produktów reklamowanych w branży farmaceutycznej największe budżety zostały przeznaczane na środki przeciwbólowe (20 proc.) oraz suplementy diety. Dalej można wymienić m.in. produkty związane z kategorią uroda, witaminy i minerały, a także preparaty wspomagające trawienie.

Źródło: IMM

Finanse: marki o największych wydatkach reklamowych

W czerwcu na pierwszym miejscu wśród marek o największych wydatkach reklamowych w branży finansowej znalazł się mBank. Przeznaczył niemal 9,5 mln zł na promocję w mediach tradycyjnych. Kolejne pozycje zajmują: BGŻ BNP Paribas, Obligacje Skarbowe, Alior Bank oraz ING – wszystkie z dosyć wyrównanymi wynikami.

Źródło: IMM

Finanse: typy reklamowanych usług

W czerwcu branża finansowa w największym stopniu inwestowała w reklamy bankowości (61 proc. wszystkich kategorii produktowych), usług finansowych, ubezpieczeń, inwestycji oraz kart płatniczych.

Źródło: IMM

Telekomunikacja: marki o największych wydatkach reklamowych

T-Mobile wysunął się na pierwsze miejsce w zestawieniu marek o największych wydatkach reklamowych w branży telekomunikacyjnej. Wyprzedził marki Plus, Orange, Play oraz Cyfrowy Polsat.

Źródło: IMM

Telekomunikacja: typy reklamowanych usług

W branży komunikacyjnej większość czerwcowych reklam dotyczyła sieci komórkowych (30 proc.). Kolejne reklamowane usługi dotyczyły ofert na kartę, telewizji cyfrowej, abonamentów i ofert łączonych (TV, internet i telefon).

Źródło: IMM

Motoryzacja: marki o największych wydatkach reklamowych

W czerwcu w pierwszej piątce marek z branży motoryzacyjnej o największych wydatkach reklamowych dane IMM pokazują niewielkie różnice w budżetach. Dlatego dla lepszej czytelności na wykresie zastosowano skalę w tysiącach złotych. Na pierwszym miejscu znalazł się Mercedes, a tuż za nim Toyota, Nissan, Opel oraz Skoda.

Źródło: IMM

Motoryzacja: typy reklamowanych produktów

Jeśli chodzi o wydatki reklamowe przeznaczane na konkretne produkty w branży motoryzacyjnej, nadal największe udziały mają samochody osobowe (w czerwcu 71 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się reklamy aut małych i klasy średniej, vanów, ASO oraz części samochodowych.

Źródło: IMM

O raporcie

Raport został opracowany na podstawie danych z monitoringu reklam Admonit IMM. Obejmuje  okres 1–31 maja 2018 r. Badaniem objęte zostały reklamy opublikowane w prasie oraz wyemitowane w radiu i telewizji. Wydatki prezentowane w raporcie podawane są według oficjalnych cenników netto poszczególnych mediów.

17 lipca 2018

16 lipca 2018