UODO zmienia strukturę i logo
  • 0
  • 1
29.11.2019

UODO zmienia strukturę i logo

Od 1 grudnia zmieni się struktura Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma to usprawnić działanie jednostki. Wraz ze zmianami organizacyjnymi UODO zmienia swój wizerunek. Na początek pojawiło się nowe logo.

Jeśli chodzi o strukturę, w miejsce dotychczasowych zespołów tematycznych zostały utworzone departamenty. Zintensyfikowane zostaną również działania wzmacniające sferę komunikacyjną.

Jestem przekonany, że usprawni to nasze działania, które przełożą się na lepszą ochronę danych osobowych obywateli. Zależy mi, aby urząd był bliżej obywateli i działał skuteczniej – mówi Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto utworzono departament komunikacji społecznej. Decyzję tę podjęto w związku ze świadomością:

  • roli informacji we współczesnym świecie,
  • konieczności upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych oraz o samym UODO.

W kompetencjach departamentu znajdzie się szeroko pojęta obsługa mediów oraz informowanie obywateli na temat przysługujących im praw. Będzie się to działo m.in. poprzez infolinię, za pośrednictwem której kilka tysięcy osób miesięcznie zasięga porad w zakresie ochrony danych.

Wiedza obywateli w zakresie stosowania RODO w Polsce jest wysoka. Ponadprzeciętnie na tle średniej w UE wypadamy także pod względem świadomości na temat przysługujących nam praw. Dla UODO zawsze bardzo istotna była edukacja społeczeństwa na temat przepisów o ochronie danych osobowych i kształtowanie świadomości w tym zakresie. Teraz nadszedł czas, aby zdynamizować proces budowania marki urzędu w tym zakresie.

Od 1 grudnia upubliczniamy oficjalnie nowe logo, a od nowego roku uruchamiamy nowe kanały komunikacji, aby być jeszcze bliżej obywateli – mówi Adam Sanocki, rzecznik prasowy Urzędu. W nowej strukturze będzie zarządzał departamentem komunikacji społecznej.

Podstawowy znak składa się z logotypu UODO i deskryptora: Urząd Ochrony Danych Osobowych umieszczonego u dołu. Nowe logo można stosować w  formie kolorystycznej (czerwono-granatowej) lub monochromatycznej (kolor czarny i biały). Postawiono na prostą formę i nowoczesne wzornictwo.

Nowe logo jest nowoczesne, dynamiczne, eleganckie i stonowane. Przez to oddaje charakter UODO, które można opisać wartościami: otwartość, powaga, stabilność, zaufanie. Poprzez nowy logotyp chcemy zakomunikować, że UODO jest instytucją nowoczesną i przyjazną obywatelowi. Troszczy się o ochronę danych osobowych i czuwa nad prawidłowym przestrzeganiem praw z tym związanych – dodaje Adam Sanocki.

  • 1
Nowe logo UODO

Nowe logo UODO

29 listopada 2019