Uchwała krajobrazowa w Nowym Sączu
  • 0
  • 0
6.08.2018

Uchwała krajobrazowa w Nowym Sączu

Rada Miasta Nowego Sącza 27 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę krajobrazową. Właśnie mija okres przygotowawczy, w którym pierwsi z reklamodawców mieli dostosować się do nowych wymagań.

Uchwała krajobrazowa ustala zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Obowiązuje od 26 lipca 2017 r.

Teren Nowego Sącza został podzielony na 5 obszarów o zróżnicowanych zasadach regulacji. Ustalono w nich różne terminy dostosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w tym szyldów) do zakazów i warunków określonych w uchwale. Dotyczy to nośników, które istniały w dniu wejścia uchwały w życie. Obszar I i II miał na to 12 miesięcy, pozostałe – 36 miesięcy od dnia wejścia uchwały w życie.

Obiekty małej architektury nie wymagają natomiast dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale. Ponadto we wszystkich obszarach zwolniono z obowiązku dostosowania do warunków określonych w uchwale istniejące ogrodzenia. Mowa tu o konstrukcjach, które zostały wybudowane zgodnie z przepisami przed dniem wejścia w życie przepisów.

Z pełną treścią uchwały krajobrazowej zapoznać się można na stronie: www.bip.malopolska.pl.

6 sierpnia 2018

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
6.08.2018

Polska na końcu europejskiej stawki pod względem widoczności reklam online. Raport firmy Meetrics

Polska w II kwartale 2018 r. uplasowała się na ostatnim miejscu europejskiej stawki pod względem widoczności reklam online. Osiągnęła wynik viewability na poziomie 50 proc. Zamieniła się miejscami z ostatnią do tej pory Szwajcarią. To wnioski z „Viewability Benchmark Report” firmy Meetrics, dotyczącego widoczności reklam na poszczególnych rynkach Starego Kontynentu.