Ruszyła kampania dotycząca wykrywania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  • 1
  • 0
12.04.2019

Ruszyła kampania dotycząca wykrywania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Narodowy Program Wykrywania POChP działający od czerwca 2018 r. ruszył z kampanią. Od marca w TVP emitowany jest spot edukacyjny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Krótki film ma uświadomić szerokiemu gronu Polaków, czym jest przewlekła obturacyjna choroba płuc i nakłonić do wykonania badania spirometrycznego. Ma ono kluczowe znaczenie dla wykrycia choroby, która co roku powoduje śmierć około 15 tys. Polaków, a przy tym jest diagnozowana stanowczo za rzadko.

W ramach Narodowego Programu Wykrywania POChP ponad 400 przenośnych urządzeń do wykonywania spirometrii AioCare trafiło do gabinetów lekarzy POZ w całej Polsce. Od listopada 2018 r. wykonano dzięki nim ponad 5280 badań z udziałem ponad 4800 pacjentów.

W grupie przebadanych osób u 40% wykryto obturację, czyli ograniczenie przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe. Umożliwiło to dalszą diagnostykę w kierunku POChP i astmy oraz innych chorób związanych z obturacją. 43% z nich stanowiły obturacje łagodne, nie dające żadnych innych objawów niż te wykryte podczas badania. Dzięki wykonanemu badaniu możliwe było rozpoznanie problemu we wczesnym stadium.

POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc – jest jedną z głównych przyczyn śmierci i niepełnosprawności na świecie. Według szacunków WHO do 2030 r. stanie się trzecią z najczęstszych przyczyn śmierci na świecie. Każdego roku przybywa 50 tys. chorych.

Choroba cechuje się utrwalonym ograniczeniem przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe (obturacją). Wykryć może to proste badanie – spirometria. POChP może bardzo długo nie dawać sygnałów. Podstawowe objawy to kaszel o przewlekłym charakterze i duszność, która postępuje z upływem lat i której czasami może towarzyszyć uczucie ucisku w klatce piersiowej i świszczący oddech. Z czasem chory zauważa też, że jego wydolność wysiłkowa stopniowo się zmniejsza.

Spot powstał w ramach Narodowego Programu Wykrywania POChP, którego partnerami są:

  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Chorym na Alergię i Astmę,
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i POChP,
  • Polpharma.

Reklamę telewizyjną oraz zdjęcia do printów przygotowano we współpracy z agencją marketingu społecznego Telescope i studiem Papaya Films.

11 kwietnia 2019