Polityk, influencer i marketer to zawody o najniższym znaczeniu społecznym – raport No Fluff Jobs
 • 0
 • 4
21.02.2024

Polityk, influencer i marketer to zawody o najniższym znaczeniu społecznym – raport No Fluff Jobs

Najmniejszym poważaniem Polacy darzą zawody polityka i influencera. Mają one też zdaniem badanych niskie znaczenie społeczne. Tu na trzecim miejscu plasują się specjaliści ds. marketingu. Tak wynika z raportu serwisu No Fluff Jobs „Ranking zawodów 2024. Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?”.

Zawody związane z polityką nie cieszą się w Polsce sympatią. 86 proc. badanych uważa, że politycy i polityczki zarabiają za dużo. U 70 proc. zawód ten budzi negatywne skojarzenia. Zdaniem 39 proc. ta praca ma małe znaczenie dla społeczeństwa. Zdaniem prawie 70 proc. Polaków influencerzy zarabiają za dużo, a u 54 proc. budzą najmniejszą sympatię ze wszystkich zawodów.

Najwięcej sympatii budzą natomiast zawody medyczne – lekarski oraz pielęgniarski. Jednocześnie zajmują wysokie miejsca na liście profesji uznawanych za zbyt nisko opłacane.

Najmniejszym poważaniem Polacy darzą zawody:

 • polityka i polityczki,
 • influencera i influencerki.

Jak wynika z najnowszego raportu „Ranking zawodów 2024. Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?” serwisu No Fluff Jobs, 86 proc. badanych uważa, że politycy i polityczki zarabiają za dużo. W przypadku influencerów i influencerek takiego zdania jest 69 proc. badanych.

Trzecim najbardziej przepłacanym zawodem są prawnicy i prawniczki – tak uważa 54 proc. badanych. Tuż za podium znaleźli się sportowcy i sportowczynie (45 proc. wskazań).

Chociaż oba te zawody teoretycznie powinny kojarzyć się z wywieraniem wpływu na społeczeństwo, 61 proc. ankietowanych sądzi, że zawód influencera/influencerki ma niskie znaczenie społeczne. Takiego zdania o politykach i polityczkach jest 39 proc. ankietowanych. Trzecie miejsce zajmują specjaliści i specjalistki ds. marketingu (29 proc. odpowiedzi).

Zawody o największym wpływie społecznym najgorzej opłacane

W ocenie badanych odpowiednio wynagradzane są przede wszystkim osoby zajmujące się:

 • księgowością (60 proc. odpowiedzi),
 • przedstawicielstwem handlowym (56 proc.),
 • programowaniem (52 proc.).

Za mało, zdaniem największej liczby osób, zarabiają:

 • pielęgniarze i pielęgniarki (65 proc. odpowiedzi),
 • rolnicy i rolniczki (59 proc.),
 • nauczyciele i nauczycielki (54 proc.).

Grupa zawodów, które zdaniem największej liczby ankietowanych są zbyt nisko opłacane, częściowo pokrywa się z tymi uznawanymi za najważniejsze, jeśli chodzi o wpływ wywierany na społeczeństwo. Tutaj pierwsze miejsce z 80 proc. wskazań zajmują lekarze i lekarki (którzy zajęli piąte miejsce na liście najsłabiej opłacanych profesji), pielęgniarze i pielęgniarki (75 proc.) oraz nauczyciele i nauczycielki (54 proc.).

Najwięcej sympatii budzą zawody medyczne oraz… rolnicze

Również z profesjami medycznymi Polki i Polacy najbardziej sympatyzują. Zawód pielęgniarski budzi pozytywne skojarzenia u 71 proc. badanych, a lekarski u 66 proc. badanych. Prawie taką samą sympatią cieszą się rolnicy i rolniczki (63 proc. ankietowanych). Najmniej sympatii budzą zawody związane z:

 • polityką (70 proc. odpowiedzi),
 • influencerstwem (54 proc.),
 • policją (22 proc.).

No Fluff Jobs zapytał też badanych, która płeć, ich zdaniem, dominuje w różnych zawodach. Okazuje się, że aż 88 proc. Polek i Polaków postrzega zawód lekarski jako neutralny płciowo. Jednak według danych GUS niemal 60 proc. osób wykonujących go to kobiety.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku profesji nauczycielskiej, którą 67 proc. badanych postrzega jako neutralną płciowo. Tymczasem kobiety stanowią w niej ponad 80 proc. zatrudnionych osób. Za bardziej męski zawód najwięcej osób uznało rolnictwo – 52 proc. uważa, że dominują tutaj mężczyźni. Kolejne miejsca zajmują: praca w policji (46 proc. wskazań) oraz programowanie (39 proc.).

Raport można pobrać ze strony nofluffjobs.com/insights/raport-profesja-ranking-zawodow po pozostawieniu danych.

O badaniu

Raport No Fluff Jobs powstał na podstawie badania DIY wykonanego na platformie Omnisurv by IQS między 12 a 14 stycznia 2024 r. (CAWI). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 pracujących, aktywnych zawodowo Polek oraz Polaków w wieku 18–64 lat.

Marketing przy Kawie jest patronem medialnym raportu.

 • 4
Ranking zawodów No Fluff Jobs

Ranking zawodów No Fluff Jobs

Ranking zawodów No Fluff Jobs
Ranking zawodów No Fluff Jobs
Ranking zawodów No Fluff Jobs

21 lutego 2024

20 lutego 2024