Wynagrodzenia w komunikacji marketingowej 2022/23. Raport SAR
 • 0
 • 7
3.02.2023

Wynagrodzenia w komunikacji marketingowej 2022/23. Raport SAR

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ogłosiło wyniki nowego badania wynagrodzeń i stawek cennikowych. Badanie realizowane jest corocznie dla podmiotów zrzeszonych w SAR, we współpracy z opracowującą wyniki badania firmą WTW Consulting.

Bieżącą edycję zrealizowano na przełomie lat 2022 i 2023. Wzięły w niej udział 82 organizacje (firmy i marki) – tj. o 20 więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Dane obrazujące wynagrodzenia w komunikacji marketingowej dotyczą łącznie 7250 osób. Oznacza to zwiększenie o 29% liczby pracowników objętych badaniem.

Przez cały poprzedni rok pracodawcy mierzyli się z presją płacową. Również z koniecznością podnoszenia stawek oferowanych klientom za pracę zespołu. Decydowało o tym wiele czynników. Z jednej strony krótkotrwałe postpandemiczne odbicie. Wyrażało się ono większymi wydatkami na marketing, a tym samym większą liczbą ofert na rynku pracy dla specjalistów. Oprócz tego duża rywalizacja o najlepsze talenty. Zaczęły po nie sięgać nie tylko firmy z branży np. IT czy platform cyfrowych. Także marketerzy inwestujący w bardziej rozbudowane teamy in-house.

Do tego dochodzi jeszcze dominujący profil kandydata do pracy w reklamie. Oczekiwane jest dużo większe know-how cyfrowe. Zmiany podatkowe tzw. Polskiego Ładu i zamieszanie związane z ulgą dla klasy średniej też zapracowały na dynamikę płac. Choć aktualne spowolnienie gospodarcze zaczyna zmniejszać presję płacową, to baza kosztowa pozostanie w 2023 r. wysoka. Mówimy bowiem o branży, w której główną wartością, ale i kosztem są właśnie zasoby ludzkie – mówi Dariusz Andrian, prezes zarządu SAR oraz CEO VMLY&R.

Dla stanowisk wycenionych rynkowo w obecnej i poprzedniej edycji badania oszacowano:

 • przeciętny wzrost wynagrodzeń stałych (gwarantowanych) na 9%;
 • płacy całkowitej na 10%.

Badanie SAR po raz kolejny odnotowało pozytywny trend w niwelowaniu różnic wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach

W bieżącej edycji raportu wskaźnik równej płacy wskazuje różnicę na poziomie średnio 2% na niekorzyść kobiet. Wynik poprawił się o 4 p.p. w porównaniu do wiosennego badania SAR w 2022 r. Wtedy wysokość wskaźnika równej płacy wynosiła średnio 6%.

Dane w raporcie potwierdzają, że w branży komunikacji marketingowej w Polsce sytuacja kobiet na rynku pracy jest lepsza niż w pozostałych sektorach gospodarki. Jest tak szczególnie w Warszawie, gdzie swoje siedziby ma większość badanych przedsiębiorstw. Źródeł pozytywnej zmiany należy upatrywać w:

 • konsekwentnie prowadzonej przez pracodawców polityce wyrównywania stawek dla przedstawicieli różnych płci, wymuszonej w dużym stopniu przez wysoką podaż kompetencji;
 • postawie samych kobiet, które z coraz większą odwagą prowadzą negocjacje wynagrodzeń.

To dobre świadectwo dla naszej branży. Liczymy na podobny trend także w obszarze gender pay gap – komentuje Joanna Czekaj, członkini zarządu SAR, managing director Salestube, Group One.

Inny wskaźnik z badania dotyczy luki płacowej, czyli gender pay gap

Określa on różnicę pomiędzy średnim wynagrodzeniem wszystkich kobiet i wszystkich mężczyzn w analizowanym sektorze. Na jego wartość istotnie wpływa rozmieszczenie kobiet i mężczyzn w hierarchii firm. Według badania SAR w odniesieniu do wszystkich umów o pracę wskaźnik ten utrzymał się na poziomie 13%. Tak samo było w ubiegłym roku.

Należy zauważyć, że wartość luki płacowej w branży komunikacji marketingowej jest wyraźnie niższa niż ta odnotowana dla rynku ogólnobranżowego w Polsce (18% w 2022 r. i 21% w 2021 r.). Wskazują na to dane firmy WTW Consulting odpowiadającej za opracowanie prezentowanych wyników.

Dane na temat wynagrodzeń

W tabelach poniżej zaprezentowano wartość rynkową mediany dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla płacy gwarantowanej brutto. Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych, takich jak premie, prowizje czy nagrody uznaniowe.

Jest to wartość stałej płacy, określonej w umowie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w zł w wymiarze miesięcznym.

Tab.1. Mediany wynagrodzenia gwarantowanego:  miesięcznie [PLN]

Rodzina/stanowiskomediana
(PLN, miesięcznie)
STRATEGY PLANNING 
SENIOR STRATEGIC PLANNER
Poziom ekspercki
15 000
SENIOR STRATEGIC PLANNER
Poziom starszego specjalisty
12 000
STRATEGIC PLANNER10 000
CREATIVE 
SENIOR COPYWRITER12 558
COPYWRITER8 300
SENIOR ART DIRECTOR
Poziom ekspercki
15 200
SENIOR ART DIRECTOR
Poziom starszego specjalisty
12 320
ART DIRECTOR9 000
GRAPHIC DESIGNER (średnio zaawansowany)7 000
DTP OPERATOR (średnio zaawansowany)7 000
DIGITAL 
SENIOR WEB DEVELOPER12 120
PROGRAMATIC SPECIALIST7 500
SENIOR MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D11 100
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D7 800
PERFORMANCE SPECIALIST7 400
UX SPECIALIST (średnio zaawansowany)9 000
SEM/SEO 
SEM SPECIALIST7 500
SEO SPECIALIST7 300
CLIENT SERVICE
ACCOUNT DIRECTOR (w zależności od poziomu)14 500 – 16 000
ACCOUNT MANAGER (w zależności od poziomu)8 400 – 9 500
ACCOUNT EXECUTIVE6 500
ACCOUNT ASSISTANT4 500
MEDIA 
MEDIA MANAGER (w zależności od poziomu)11 000 – 12 500
SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER9 000
MEDIA PLANNER/BUYER7 000
SOCIAL MEDIA PLANNER/BUYER6 600
TRAINEE (Media Assistant)4 000
TRAFFIC 
TRAFFIC SPECIALIST6 500
 • 3
Wynagrodzenia w komunikacji marketingowej 2022/23

Mediany wynagrodzenia gwarantowanego: miesięcznie (zł)

Wynagrodzenia w komunikacji marketingowej 2022/23
Wynagrodzenia w komunikacji marketingowej 2022/23

Stawki cennikowe

Badanie obejmuje również określenie wartości deklarowanych stawek cennikowych (według stanu na 1.01.2023), czyli prezentowanych klientom na etapie negocjacji kontraktu. Wartość stawek cennikowych za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w zł i fakturowana przez firmę. Nie należy więc mylić tej wartości z płacą uzyskiwaną przez pracowników.

Porównanie stawek cennikowych zadeklarowanych przez uczestników badania na 2023 i 2022 (na stałej próbie firm, które przekazały dane w obu ostatnich edycjach) wskazuje na wzrost stawek dla praktycznie wszystkich analizowanych stanowisk.

Tab.2. Mediany stawek cennikowych:  [PLN, netto]

STRATEGY PLANNING                                                            mediana stawki godzinowej w PLN
STRATEGIC DIRECTOR430
STRATEGIC PLANNER250
CREATIVE                                                                                 mediana stawki godzinowej w PLN
CREATIVE DIRECTOR375
CREATIVE GROUP HEAD307
SENIOR COPYWRITER288
COPYWRITER226
JUNIOR COPYWRITER175
SENIOR ART DIRECTOR285
ART DIRECTOR220
JUNIOR ART DIRECTOR185
GRAPHIC DESIGNER200
DTP OPERATOR160
DIGITAL                                                                                     mediana stawki godzinowej w PLN
SENIOR DIGITAL PROJECT MANAGER283
FRONT END DEVELOPER200
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D188
WEB ANALYST150
 

PRODUCTION                                                                            mediana stawki godzinowej w PLN

BROADCAST PRODUCTION MANAGER220
MEDIA                                                                                        mediana stawki godzinowej w PLN
SOCIAL MEDIA  MODERATOR137
MEDIA PLANNER210
CLIENT SERVICE                                                                      mediana stawki godzinowej w PLN
CLIENT SERVICE DIRECTOR420
GROUP ACCOUNT DIRECTOR362
ACCOUNT DIRECTOR290
ACCOUNT SUPERVISOR260
ACCOUNT MANAGER230
SOCIAL MEDIA  MANAGER240
ACCOUNT EXECUTIVE185
Usługi PR dla klientów zewnętrznych                                        mediana stawki godzinowej w PLN
PR MANAGER281
PR EXECUTIVE181
BRAND DESIGN                                                                        mediana stawki godzinowej w PLN
SENIOR PROJECT MANAGER / SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE / SENIOR BRAND CONSULTANT300
DESIGNER190

 

 • 5
Stawki godzinowe Strategy Planning

Mediany stawek cennikowych (zł, netto)

Stawki godzinowe Creative
Stawki godzinowe Digital, Production, Media
Stawki godzinowe Client Service
Stawki godzinowe PR, Brand Design

Konsekwencją wzrostu kosztów pracy w agencjach komunikacji marketingowej jest konieczność podnoszenia stawek godzinowych oferowanych klientom za pracę zespołu. Obserwowany kilkunastoprocentowy wzrost stawek cennikowych rok do roku dotyczy praktycznie wszystkich analizowanych w badaniu stanowisk. Dla działających na polskim rynku agencji nie jest to techniczna waloryzacja inflacyjna. To pokrycie realnego wzrostu kosztów utrzymania specjalistów i najlepszych talentów.

Zwłaszcza że natura biznesowa kontraktów zarówno długoterminowych, jak i projektowych cały czas za rzadko uwzględnia czynniki inflacyjne. Agencje zmuszane są więc do gwarantowania poziomu zadeklarowanych stawek przez np. 2 lata umowy mimo rosnących kosztów, w tym zwłaszcza kosztów pracy – dodaje Dariusz Andrian.

Przeciętny wzrost stawek cennikowych wynosi, w zależności od przyjętej metodyki porównania stawek rok do roku:

 • od 14% (uwzględniając dane od wszystkich uczestników obecnego badania);
 • do 18% (z uwzględnieniem danych dla stałej próby firm biorących udział w obu edycjach badania, których wyniki porównano).
 • 1
Wynagrodzenia w komunikacji marketingowej 2022-23

Wynagrodzenia w komunikacji marketingowej – badanie SKM SAR

3 lutego 2023

2 lutego 2023