Po wielu latach zniknie reklama zasłaniająca hotel MDM w Warszawie
  • 0
  • 4
19.03.2018

Po wielu latach zniknie reklama zasłaniająca hotel MDM w Warszawie

Hotel będzie remontowany. Po remoncie nie wróci na niego jednak płachta reklamowa – informuje „Gazeta Wyborcza”. Od kilku lat aktywiści i miejscy urzędnicy walczyli o usunięcie nośnika zasłaniającego fasadę budynku.

Hotel MDM przy placu Konstytucji 1 powstał w latach 1952–1954 jako część Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Zawieszona na nim wielkoformatowa reklama, uznawana za samowolę budowlaną, od lat zasłaniała widok z okien. Urzędnicy starali się doprowadzić do usunięcia reklam, wpisując obszar MDM do rejestru zabytków. Reklamy wracały jednak po kilkunastu dniach.

Wysiłki zmierzające do usunięcia reklamy relacjonował na Facebooku w 2015 r. Wojciech Wagner, szef miejskiego wydziału estetyki.

Trudno powstrzymać się od skomentowania słów Pana Krzysztofa Szadurskiego, prezesa spółki Hotele Warszawskie Syrena: „Wszystkie nasze działania są zgodne z prawem. Wpływy z reklam zasilą planowany remont elewacji hotelu MDM” (źródło: Gazeta Stołeczna, 8.01.2015).

Reklama na hotelu MDM jest klasyczną samowolą budowlaną, ponieważ – zgodnie z informacjami uzyskanymi od Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Śródmieście – inwestor nie uznał nawet za stosowne dopełnić podstawowej formalności budowlanej, jaką jest konieczność zgłoszenia tego typu inwestycji do organu administracji architektoniczno-budowlanej w myśl art. 30 Prawa budowlanego. Inwestycję taką mógłby legalnie rozpocząć jedynie wtedy, gdyby organ przez 30 dni nie złożył sprzeciwu wobec takiego zgłoszenia – pisał Wagner.

Właściciel hotelu deklaruje na łamach GW, że po remoncie na fasadę nie wrócą płachty reklamowe.

źródło: „Gazeta Wyborcza”

 

  • 4

Hotel MDM w Google Street View

Hotel MDM w Google Street View

Hotel MDM w Google Street View

Hotel MDM w Google Street View

Andersen

1 miesiąc temu

"Reklamy wracały po kolkunastu dniach"

Czemu więc urząd nie demontował ich na koszt właściciela, do skutku?
Czemu pokazał bezradnością wobec właściciela, swoją niechęć do przestrzegania prawa i skutecznego jego egzekwowania?

Czy tacy urzędnicy nie powinni być, z korzyścią dla miasta, dymisjonowani?

18 marca 2018

16 marca 2018