PKO Bank Polski zapowiada przetarg na dom mediowy
  • 0
  • 1
30.03.2024

PKO Bank Polski zapowiada przetarg na dom mediowy

PKO Bank Polski zapowiada przetarg otwarty na dom mediowy do obsługi działań reklamowych banku i wybranych spółek grupy kapitałowej.

Postępowanie będzie prowadzone dwuetapowo. Spośród oferentów, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania, bank zakłada wybór agencji wiodącej.

Oferty można składać do 8 kwietnia 2024 r.

Dodatkowe informacje na temat przetargu wraz z dokumentami niezbędnymi do złożenia oferty można znaleźć na stronie www.pkobp.pl.

  • 1
PKO BP szuka domu mediowego

PKO BP szuka domu mediowego

28 marca 2024