PKN Orlen ze zgodą na przejęcie Ruchu
  • 0
  • 1
3.06.2020

PKN Orlen ze zgodą na przejęcie Ruchu

Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie spółki Ruch przez PKN Orlen. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.

Wniosek Polskiego Koncernu Naftowego Orlen o zgodę na przejęcie spółki Ruch wpłynął do UOKiK 8 kwietnia. Transakcja ma polegać na nabyciu akcji w kapitale zakładowym Ruchu i tym samym przejęciu kontroli nad spółką.

Działalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie sprzedaży detalicznej prasy i artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku (AKCU). W przypadku grupy PKN Orlen sprzedaż realizowana jest poprzez sieć sklepów przy stacjach paliw. Ruch natomiast sprzedaje prasę i inne produkty w kioskach i salonikach prasowych.

Ze względu na różne modele sprzedaży i odmienność misji zakupowych realizowanych w ich punktach sprzedaży przedsiębiorców nie można uznać za bezpośrednich konkurentów. Nie ulega również wątpliwości, że po przejęciu Ruchu Orlen nadal będzie się spotykał z konkurencją innych sprzedawców prasy i AKCU – uważa urząd.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Dlatego wydałem zgodę na koncentrację. Decyzja jest ważna przez dwa lata – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Ze względu na wysokie łączne obroty uczestników koncentracji sprawa trafiła pierwotnie do Komisji Europejskiej. Jednak KE po uwzględnieniu wniosku PKN Orlen i stanowiska prezesa UOKiK uznała, że to polski urząd ma najlepszą wiedzę i doświadczenie do zajęcia się sprawą.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

  • 1
PKN Orlen

PKN Orlen może przejąć Ruch

2 czerwca 2020