Nowela Kodeksu dobrych praktyk przyjęta przez Związek Firm PR
  • 0
  • 1
25.03.2020

Nowela Kodeksu dobrych praktyk przyjęta przez Związek Firm PR

Pod koniec lutego, podczas walnego zgromadzenia członków ZFPR przyjął tekst jednolity noweli Kodeksu dobrych praktyk. Dokument stanowi wyznacznik standardów postępowania i norm etycznych. Będąc formą samoregulacji branżowej, podsumowuje zasady działalności firm PR w pełnym spektrum ich funkcjonowania, które obejmuje trzy obszary relacji: z otoczeniem, klientami i wewnątrzśrodowiskowe.

Nowela Kodeksu dobrych praktyk została opracowana na bazie doświadczeń, z odniesieniem do norm przewidzianych w Kodeksie etyki PR, przyjętego przez związek w ubiegłym roku. Dobre praktyki to wytyczne zebrane w jednym dokumencie, których stosowanie pomaga agencjom członkowskim i ich pracownikom na co dzień w bieżącej pracy – mówi Adam Jarosz, prezes Związku Firm Public Relations.

Kodeks zawiera 33 syntetyczne punkty. W obszarze relacji z otoczeniem i klientami dotyczą one m.in. norm etycznych, kwestii rzetelności, staranności i pracy z klientami na konkretnych celach i na bazie udzielonego mandatu.

Branżowy kodeks standardów jest oddolną inicjatywą, która została zaproponowana przez firmy członkowskie ZFPR. W ramach związku powstała grupa robocza, która na szerokim forum opracowała przyjętą ostatnio treść dokumentu.

Kodeks dobrych praktyk ZFPR dostępny jest na stronie www.zfpr.pl.

  • 1
Nowela kodeksu dobrych praktyk ZFPR

Nowela kodeksu dobrych praktyk ZFPR

Arian

4 dni temu

Jakie są kary za jego nieprzestrzeganie czy wręcz świadome łamanie?

Są jakieś? Poza upomnieniem ze strony prezesa zfpr?

Walerian

1 dzień temu

@Arian: Ty chyba spoza branży?

Arian

1 dzień temu

@Walerian: Jestem wystarczająco blisko, by widzieć, że kdp nie działał w poprzedniej formie i nie będzie działał po noweli.

25 marca 2020