W lipcu dalsza poprawa klimatu konsumenckiego. Badanie GfK
 • 0
 • 1
30.07.2020

W lipcu dalsza poprawa klimatu konsumenckiego. Badanie GfK

Początek sezonu urlopowego, dalsze otwieranie gospodarki i kolejnych obszarów społecznej aktywności spowodowały, że w lipcu nastroje konsumenckie kontynuowały odbicie – pokazuje badanie GfK. O kolejne punkty procentowe zmniejszył się poziom konsumenckiego pesymizmu zarówno w odniesieniu do ocen teraźniejszości, jak i przyszłości. Kolejny miesiąc z rzędu poprawiały się deklarowane oceny przyszłej sytuacji gospodarstwa domowego oraz krajowej gospodarki.

Barometr nastrojów konsumenckich GfK to syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów. Wyniósł on w lipcu -8,8. Był wyższy o 6,4 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W lipcu składowe barometru kształtowały się następująco:

 • istotnie wzrosły oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 7,6 p.p., z poziomu -13,5 do -5,9,
 • istotnie wzrosły oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 7,1 p.p., z poziomu -12,2 do -5,1,
 • istotnie wzrosły oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – wzrost o 11,6 p.p., z poziomu -33,8 do -22,2,
 • spadła skłonność do zakupów – spadek o 0,8 p.p., z poziomu -1,2 do -2.

Lipiec był kolejnym z rzędu miesiącem, w którym główny wskaźnik nastrojów konsumenckich kontynuował odbicie po kwietniowym historycznym spadku. Na nastroje pozytywnie wpływały różne czynniki, w tym głównie ekonomiczne, osłonowe i stymulujące działalność firm. Na razie skutecznie przeciwdziałają one skutkom kryzysu.

Z drugiej strony ważnym czynnikiem nieekonomicznym były media, w których spadło natężenie informacji poświęconych pandemii. Było to po części spowodowane trwającą w lipcu kampanią wyborczą, a po części poprawą statystyk obrazujących stan epidemiczny w Polsce i w Europie.

Odczyty notowań indeksu nastrojów konsumenckich po maju, czerwcu i lipcu wskazują, że nastroje polskich konsumentów stale i szybko poprawiają się. Indeks odrobił już 2/3 strat poniesionych po kwietniowym załamaniu. Warto z kolei pamiętać, że na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku nastroje konsumenckie w Polsce osiągnęły historyczne maksimum (6,7 punktu). Zmieniając perspektywę z 3-miesięcznej na 12-miesięczną, należy zwrócić uwagę, że obecnym notowaniom barometru nadal relatywnie daleko jest do tego poziomu.

Na kontynuację trendu wzrostowego z ostatnich trzech miesięcy i dalsze odrabianie strat możemy liczyć, jeśli z jednej strony obecna skala, zasięg i trwałość ożywienia gospodarczego w kolejnych miesiącach będą się utrzymywać, a jednocześnie medialny obraz pandemii kreowany przez redakcje nie ulegnie drastycznemu pogorszeniu.

Na kreowanie nastrojów pozytywnie będzie wpływać także spójna i konsekwentna komunikacja wszystkich przedstawicieli administracji rządowej:

 • promująca odpowiedzialne postawy obywatelskie w zakresie indywidualnych zachowań profilaktycznych (noszenie maseczek w wymaganych miejscach, przestrzeganie kwarantanny, promocja szczepień itp.),
 • niepodważająca autorytetu środowisk medycznych oraz ich dorobku, co w dłuższej perspektywie zapewnia opinii publicznej poczucie stabilności w zakresie administracyjnych informacji, ocen oraz decyzji.

W perspektywie krótkookresowej negatywne konsekwencje dla notowań nastrojów konsumenckich może mieć wpływ ponowny wzrost odsetków zakażeń w poszczególnych krajach. Sprzyjać mu będzie otwarcie większości granic, wzmożony ruch turystyczny, przemieszczanie się turystów między krajami, brak konsekwencji w stosowaniu i egzekwowaniu społecznych ograniczeń, co łącznie spowoduje łatwiejszą migrację wirusa – komentuje Agnieszka Sora, prezes i dyrektor zarządzająca GfK.

O badaniu
Badanie zrealizowano między 3 a 8 lipca w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w Internecie) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie N=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana i zrealizowana z zachowaniem rozkładu parametrów społeczno-demograficznych, odzwierciedlającym rozkład tych cech w populacji generalnej. Cechy kontrolowane w badaniu: wykształcenie, płeć, wiek, województwo, klasa wielkości miejscowości.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, że w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 r. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

 • 1
poprawa klimatu konsumenckiego

Poprawa klimatu konsumenckiego w badaniu GfK

30 lipca 2020

 • 1
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
30.07.2020

Kożuchowska, Pisarek, Tyszka, Jankes i Lewandowski w kampanii „Together 2020” marki Huawei

Małgorzata Kożuchowska, Karolina Pisarek, Marcin Tyszka, Krzysztof Jankes Jankowski oraz Robert Lewandowski, ambasador Huawei w Europie, wystąpili we wspólnym filmie promującym ekosystem produktów i usług Huawei w ramach kampanii „Together 2020”. Film łączy pięcioro influencerów. Pokazuje, jak każdy z nich w naturalnym dla siebie otoczeniu korzysta z urządzeń chińskiej marki i za ich pośrednictwem inspiruje pozostałych do kreatywnych działań.