W czasie pandemii najbardziej ucierpiała psychika polskich milenialsów i generacji X. Badanie GfK
 • 0
 • 1
16.07.2020

W czasie pandemii najbardziej ucierpiała psychika polskich milenialsów i generacji X. Badanie GfK

57 proc. respondentów z pokolenia milenialsów i 58 proc. przedstawicieli pokolenia X zadeklarowało, że pandemia miała negatywny wpływ na ich psychiczne samopoczucie. To wnioski z tegorocznej edycji badania GfK „Consumer Life – trackingu trendów konsumenckich”.

Odsetek osób deklarujących odczuwanie negatywnego wpływu pandemii wyniósł 52 proc. wśród baby boomers oraz 48 proc. wśród przedstawicieli pokolenia Z. Z kolei pozytywne zmiany zaobserwowało u siebie 8 proc. milenialsów, 6 proc. pokolenia Z i 5 proc. z pokolenia X. Żaden przedstawiciel baby boomersów nie zaobserwował u siebie pozytywnego wpływu pandemii. Jednocześnie brak wpływu pandemii na samopoczucie zadeklarowało 48 proc. przedstawicieli baby boomersów, 46 proc. z pokolenia Z, 37 proc. z pokolenia X oraz 35 proc. milenialsów.

Tak wysoki odsetek osób deklarujących pogorszenie się ich dobrostanu psychicznego może mieć znaczący wpływ na zmianę postaw, w tym zwyczajów konsumenckich. Dla rynku szczególnie ważne jest pokolenie Y, potocznie zwane milenialsami. Obecnie to najważniejsza ekonomicznie populacja konsumentów. Zmiany postaw, opinii, nawyków w ramach tej grupy mają decydujący wpływ na koniunkturę gospodarczą. Wpływają także na zachowania przedstawicieli pozostałych grup pokoleniowych.

W ramach tegorocznej edycji badania GfK „Consumer Life” zidentyfikowano istotne zmiany w ramach trendów konsumenckich wyodrębnionych dla wszystkich kohort wiekowych objętych badaniem w porównaniu do poprzedniej fali badania z 2019 r. W szczególności interesujące są zmiany oraz ich dynamika dla trendów obserwowanych właśnie dla populacji milenialsów – uważają badacze.

Spośród wszystkich aktualnie dominujących dziewięciu trendów konsumenckich rejestrowanych wśród milenialsów trzy wykazały istotną dynamikę wzrostową.

 • Najbardziej, bo o 10 p.p. (z 16 na 26 proc.) wzrósł i tak dotychczas dominujący trend odpowiedzialnej konsumpcji (z ang. discerning consumption).
 • Drugi ze wspomnianych trendów to etos eko/bio (z ang. eco conscience), który podwoił udział i wzrósł z 7 do 14 proc.
 • Trzecim trendem notującym istotny wzrost jest trend upraszczania życia (z ang. frictionless living), który zyskał 5 p.p. (wzrost z 9 do 14 proc.).

Udziały pozostałych trendów wyróżnionych w badaniu pozostały na niezmienionym poziomie lub nieznacznie spadły.

Milenialsi to aktualnie najliczniejsza pod względem demograficznym populacja aktywna zawodowo. Jej rosnąca siła nabywcza trudna jest do przecenienia, a zmiany postaw w jej obrębie prowadzą do zmian trendów w zachowaniach wszystkich konsumentów. To bez wątpienia grupa najbardziej kreatywna i opiniotwórcza w społeczeństwie. Trzeba też pamiętać, że równolegle do wzrostu siły nabywczej milenialsów następuje rozwój technologii cyfrowych, których ta grupa jest głównym użytkownikiem i beneficjentem.

A do tego dochodzą jeszcze obserwowane obecnie gwałtowne zmiany w zakresie indywidualnych ocen dobrostanu psychicznego. To nakładanie się różnych zjawisk i procesów dynamicznie zmienia i musi zmienić nieodwracalnie trendy zakupowe i nawyki konsumenckie. Bez wątpienia jesteśmy obecnie w okresie gwałtownej redefinicji całego paradygmatu związanego z konsumentem – komentuje Dominika Grusznic-Drobińska, ekspert, dyrektor w dziale marketing effectiveness w GfK.

O badaniu
W badaniu GfK „Consumer Life” przedmiotem trackingu są informacje o trendach konsumenckich. Badanie przeprowadzane rokrocznie od 1997 r. obejmuje około 30 tys. konsumentów w każdym rocznym pomiarze. Trendy wyodrębnione w badaniu odzwierciedlają rzeczywiste, długofalowe zmiany postaw i zachowań kształtujących obecne oraz przyszłe wymagania i oczekiwania konsumentów.

Badanie GfK „Consumer Life: TrendKey w koronie” zrealizowano między 5 a 8 czerwca 2020 r. metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w Internecie) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie N=500 osób. Struktura respondentów została dobrana i zrealizowana z zachowaniem rozkładu parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającym rozkład tych cech w populacji generalnej. Cechy kontrolowane w badaniu: wykształcenie, płeć, wiek, wykształcenie, województwo, klasa wielkości miejscowości.

 • 1
badanie GfK

Badanie GfK „Consumer Life”

16 lipca 2020

 • 3
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
16.07.2020

Kultowe samochody, gotowanie z gwiazdami i wybory prezydenckie, czyli co się wydarzyło na YouTube w czerwcu. Zestawienie Ads Leaderboard

Pierwszy z letnich miesięcy w kwestii reklamy na YouTube upłynął pod znakiem loterii Tiger Energy Drink, w której można było wygrać Mazdę RX-7. Dużym zainteresowaniem, ze względu na wybory prezydenckie w Polsce, cieszył się też spot kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej – Rafała Trzaskowskiego. Podium zestawienia YouTube Ads Leaderboard w czerwcu 2020 zamyka wideo zachęcające do subskrypcji kanału KuchniaLidla.pl.

15 lipca 2020