Lay’s wybiera VMLY&R jako agency of record w Europie
  • 0
  • 1
17.02.2021

Lay’s wybiera VMLY&R jako agency of record w Europie

Europejski przetarg marki Lay’s wygrały połączone zespoły VMLY&R Warszawa, Madryt i Paryż. Jako agencja prowadząca zunifikują komunikację marki w Europie Zachodniej i Wschodniej, tworząc pierwszą od dekady zintegrowaną kampanię brandową, wspólną dla wszystkich europejskich rynków.

Wygrany kontrakt poza przygotowaniem kampanii repozycjonującej markę zakłada pracę nad taktycznymi, regionalnymi projektami: od ATL-u, przez digital i commerce, po produkcję social media toolkitów.

Sam udział w tym przetargu i zaproszenie do rywalizacji w gronie największych sieciowych agencji w Europie były przywilejem. Zwycięstwo jest jednym z najważniejszych kroków milowych w historii naszej agencji – mówi Dawid Szczepaniak, chief creative officer, partner w VMLY&R Poland.

  • 1
Lay’s wybiera VMLY&R

Lay’s wybiera VMLY&R

17 lutego 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
17.02.2021

Polscy nadawcy radiowi solidarnie przeciwko zwiększeniu limitu polskiej muzyki do 49%

Nadawcy reprezentujący łącznie 202 polskie radiowe stacje ogólnopolskie, ponadregionalne i lokalne wspólnie wystosowali list do władz, w którym stanowczo sprzeciwiają się podniesieniu minimalnego udziału utworów polskojęzycznych z 33% do 49%. Radiowcy podkreślają, że będzie miało to katastrofalne skutki dla polskiej radiofonii. Na zmianie straci też skarb państwa i sami krajowi artyści, którym ta zmiana ma ponoć pomóc.

16 lutego 2021