Projekt podatku reklamowego trafił do prekonsultacji
  • 0
  • 1
8.02.2021

Projekt podatku reklamowego trafił do prekonsultacji

Na stronie www.gov.pl pojawiła się informacja, że do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt „Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów”. W jego założeniach media miałyby zapłacić „składkę solidarnościową” na rzecz walki ze skutkami pandemii naliczaną od przychodów z reklam.

O planach wprowadzenia nowego podatku informował jako pierwszy portal wPolityce.pl. Wkrótce potem na rządowych stronach pojawił się projekt ustawy. Zakłada on zasilenie odpowiednich funduszy celowych dodatkowymi wpływami, których źródło stanowić będzie składka od reklamy internetowej i konwencjonalnej.

Jak przekonują autorzy, wprowadzając „składkę”, wzorują się na szeregu państw OECD i Unii Europejskiej. Jako przykład podawane są m.in. Francja, Austria, Grecja i Węgry.

Stawka składki od reklamy internetowej wyniesie 5%. Podatkiem objęci zostaną „giganci cyfrowi”, których globalne przychody sięgają 750 mln euro, a przychody z tytułu reklamy internetowej w Polsce 5 mln euro.

Telewizje, rozgłośnie radiowe i operatorzy kin zapłacą 7,5% od przychodów nieprzekraczających 50 mln zł i 10% w zakresie przychodów przekraczających tę kwotę. W sytuacji, gdy przedmiotem reklamy będą towary kwalifikowane, stawki wyniosą odpowiednio 10% i 15%.

Prasę będą obowiązywały stawki: 2% od wpływów między 15 a 30 mln zł i 6% od wpływów powyżej 30 mln zł. Gdy przedmiotem reklamy będą towary kwalifikowane, stawki te wyniosą odpowiednio 4% i 12%.

35% wpływów ze składek od reklam ma trafić do nowo powołanego funduszu. Zostanie spożytkowane na „kreację i produkcję nowoczesnych projektów medialnych, w tym budowę i rozwój kanałów i platform informacyjnych (m.in. audycji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych); realizację projektów służących analizie treści pojawiających się w mediach, w szczególności cyfrowych; promowanie dziedzictwa narodowego, dorobku kulturalnego i sportowego; wspieranie badań na temat mediów; podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń w mediach cyfrowych, a także wspieranie rozwoju radiofonii i kinematografii”.

Jak przekonują autorzy projektu, oznacza to, że część wpływów ze składek od największych dystrybutorów reklam wróci do mediów, które „podejmą się m.in. realizacji szczególnie istotnych społecznie projektów, np. w zakresie edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz informowania o zagrożeniach w cyberprzestrzeni. Dzięki temu wzrośnie liczba projektów medialnych realizowanych w kraju, na potrzeby polskiego odbiorcy”.

Szacuje się, że wpływy ze składki od reklam w 2022 r. mogą wynieść około 800 mln zł.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: sekretariat.ps@mf.gov.pl sekretariat.sp@mf.gov.pl do 16 lutego 2021 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Z projektem ustawy można zapoznać się na stronie www.gov.pl.

  • 1
podatek reklamowy

Podatek reklamowy w prekonsultacjach

8 lutego 2021

  • 0
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
8.02.2021

Unilever skoncentruje się na bezpośrednim zwrocie do konsumenta w miarę wzrostu sprzedaży online

Działalność e-commerce Unilevera szybko rosła w 2020 r., ponieważ firma wykorzystywała popyt online, który zwiększył się w wyniku lockdownu. Gigant FMCG ujawnił, że jego sprzedaż internetowa wzrosła w zeszłym roku o 61% i stanowi teraz 9% całkowitej sprzedaży. Firma zamierza kontynuować modernizację bezpośredniej obsługi klienta – jednego z pięciu strategicznych filarów wzrostu – na podstawie insightów konsumenckich, które pomogą jej rozbudować ten kanał.