Influencerzy w dobie pandemii. Czego od internetowych liderów opinii oczekują Polacy? Wyniki badania
 • 0
 • 1
19.05.2020

Influencerzy w dobie pandemii. Czego od internetowych liderów opinii oczekują Polacy? Wyniki badania

Czy influencerzy lub celebryci powinni zabierać głos w kwestii koronawirusa? Jakich treści w dobie pandemii poszukują Polacy? I czy zależy to od pokolenia? Z badań agencji LoveBrands Relations, która po raz drugi przeanalizowała potrzeby komunikacyjne Polaków w czasie izolacji, wynika, że niemal 47% badanych zwiększyło grono obserwowanych przez siebie twórców.

Chłoniemy więcej mediów. Czy obserwujemy więcej influencerów?
Pandemia koronawirusa to temat, który zawłaszczył większość dyskusji, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Nic dziwnego. Obecność wirusa całkowicie zmieniła nasze życie, zdecydowanie ukróciła kontakt ze światem zewnętrznym i zmusiła do domowej izolacji.

To z kolei spowodowało zwiększoną aktywność w mediach. Według badań opinii zleconych przez LoveBrands i zrealizowanych na przełomie marca i kwietnia[1] blisko 60% Polaków zwiększyło częstotliwość korzystania z mediów. Nie inaczej jest z influencerami: śledzimy ich działania jeszcze częściej niż w czasach sprzed izolacji.

Największy odsetek osób, które zwiększyły liczbę obserwowanych infuencerów, jest wśród pokolenia Z (18–23 lata) – 53,1%. Różnice międzypokoleniowe nie są jednak duże. W przypadku pokolenia Y (24–39 lat) jest to 49,4%, zaś X (40–55 lat) – 38,3%[2].

Ogółem prawie 45% badanych deklaruje, że liczba śledzonych przez nich influencerów nie uległa zmianie. Najbardziej stałymi odbiorcami okazali się przedstawiciele pokolenia X. Wśród nich 51% nie dodało żadnego z twórców. Z kolei najwięcej rezygnujących z obserwowania znalazło się wśród przedstawicieli pokoleń X oraz Y. W obu grupach co dziesiąty użytkownik postanowił o kliknięciu przycisku „przestań obserwować”.

Z badań wynika, że w porównaniu z czasem sprzed pandemii obecnie najbardziej zwiększyła się konsumpcja treści:

 • informacyjnych (60,1%),
 • kulinarnych (54,1%),
 • lifestyle’owych (46,8%),
 • zdrowotnych  (45,1%).

Często mówi się, że to pokolenie Z jest najbardziej zaangażowane w działalność w Internecie, obserwuje najwięcej twórców i ma w tym obszarze największe obycie. Jak wynika z naszych badań, przynajmniej w czasie izolacji różnice w konsumpcji treści publikowanych przez influencerów między pokoleniem Y i Z są naprawdę niewielkie. Warto też zwrócić uwagę na potencjał drzemiący w pokoleniu X. Kierowanie do niego działań we współpracy z influencerami czy celebrytami może właśnie teraz okazać się strzałem w dziesiątkę – mówi Zuzanna Bieńko, head of influencer and brand w LoveBrands Relations.

Co lubimy, a czego unikamy?
Dlaczego powiększa się liczba obserwowanych przez nas influencerów? Okazuje się, że największym plusem dla każdego z pokoleń jest publikowanie treści niezwiązanych z koronawirusem – ogólnie 63,9%. Najbardziej ceni to pokolenie Z – 65,2%. Wyróżnione zostały m.in. przepisy kulinarne, porady kosmetyczne czy inspiracje wnętrzarskie.

Cenne są również porady, jak radzić sobie z izolacją – zwłaszcza dla pokolenia Y (55,1%). To samo pokolenie docenia też publikowanie materiałów edukacyjnych (54%) czy pomysły na zabawę z dziećmi (49,4%). Pokolenie X za to chętniej niż pozostałe śledzi statystyki dotyczące koronawirusa (50,7%) i porady zdrowotne (46,3%).

Ciekawe są zaś powody, dla których internauci postanawiali przestać obserwować poszczególnych twórców. Najwięcej nieodpowiednich zachowań influencerów w trakcie pandemii zauważali przedstawiciele pokolenia Z. Wymieniali najczęściej: zmianę charakteru dotychczas publikowanych treści (52,4%) czy publikowanie przez influencera nieetycznych reklam (47,6%). Pokolenie Y zaś najczęściej zwracało uwagę na podejmowanie przez influencera współpracy reklamowej (42,1%).

40% Polaków uważa, że treści publikowane przez influencerów mają wpływ na podejmowane decyzje zakupowe oraz poszerzenie zainteresowań. 39% uważa, że stają się one inspiracją do podejmowania przez nich działań prospołecznych. Im młodsze pokolenie, tym większy wpływ influencerów.

Mówić o koronawirusie czy nie?
Na to pytanie badacze odpowiadają jednym słowem: zależy. Kluczowe jest dopasowanie komunikatu do grupy docelowej. Ta, jak wynika z badań, w zależności od pokolenia może mieć skrajnie różne odczucia w tej samej kwestii. W obecnym czasie kością niezgody mogą być informacje na temat koronawirusa.

Dla 52,4% ankietowanych z pokolenia Z powodem, aby przestać obserwować konkretny profil, była za duża liczba publikacji dotyczących koronawirusa. Tymczasem dla pokoleń X i Y stanowiło to problem dla nieco ponad 30% badanych. W tym samym czasie prawie co piąty przedstawiciel pokolenia Y jest w stanie zrezygnować z subskrypcji danego kanału przez za małą liczbę publikacji dotyczących koronawirusa.

Zdania są bardzo podzielone. Podczas gdy 39,5% Polaków uważa, że influencerzy pełnią obecnie funkcję społeczną i powinni zajmować się teraz tematem koronawirusa, 34,9% twierdzi, że powinni tego unikać.

O badaniu
[1] Badanie „Potrzeby informacyjne Polaków w dobie koronawirusa” zostało zrealizowane między 31 marca a 1 kwietnia 2020 r. przez agencję SWResearch metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1024 ankiety na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 18. roku życia. Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez agencję SWResearch na podstawie zagadnień dostarczonych przez LoveBrands Relations.

[2] Badanie „Rola influencerów w czasie izolacji” zostało zrealizowane między 30 kwietnia a 2 maja 2020 r. przez agencję SWResearch metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1063 ankiety z osobami z trzech przedziałów wiekowych:

 • Pokolenie Z: 18–23 lata: 352 wywiady,
 • Pokolenie Y: 24–39 lat: 356 wywiadów,
 • Pokolenie X: 40–55 lat: 355 wywiadów.

Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez agencję SWResearch na podstawie zagadnień dostarczonych przez agencję LoveBrands Relations.

 • 1
Influencerzy w dobie pandemii

Influencerzy w dobie pandemii – wyniki badania

19 maja 2020

18 maja 2020

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
18.05.2020

Wizerunek marek w czasie pandemii. Badanie YouGov BrandIndex

Jak pokazują badania prowadzone przez Inquiry, Polacy prezentują pełne spektrum postaw wobec koronawirusa – od dużych obaw o własne zdrowie po całkowity brak poczucia zagrożenia. Zaczynają też dostrzegać, że sytuacja się stabilizuje. W ostatniej fali badania Covid-Tracker, zrealizowanej między 8 a 14 maja, odsetek osób, które uważają, że sytuacja się poprawia, wzrósł do 40%. To więcej o 31 p.p. w stosunku do danych z połowy kwietnia. Agencja Inquiry sprawdziła też, opierając się na badaniu YouGov BrandIndex, czy postawy związane z epidemią mają jakieś znaczenie dla wizerunku marek.