Gemius i PBI zrealizują jednoźródłowe badanie konsumpcji internetu, telewizji i radia
  • 0
  • 1
19.02.2020

Gemius i PBI zrealizują jednoźródłowe badanie konsumpcji internetu, telewizji i radia

Gemius oraz Polskie Badania Internetu podpisały porozumienie, na mocy którego jeszcze w tym roku wdrożą jednoźródłowe badanie cross-mediowe. Nowe badanie obejmie pasywny pomiar konsumpcji internetu, telewizji oraz radia.

Jednoźródłowe badanie powstanie w wyniku połączenia:

  • dotychczasowego standardu badania internetu Gemius/PBI,
  • cross-mediowego badania Gemius, obejmującego pasywny pomiar telewizji oraz radia.

Paneliści otrzymują miernik osobisty – smartfon z autorskim oprogramowaniem pomiarowym Gemius. Dzięki temu w badaniu dostępne będą informacje na temat konsumpcji radia i telewizji zarówno w domu, jak i poza nim.

Wszystkie dane pochodzące z pomiaru telewizji, radia i internetu – w tym dotyczące aplikacji mobilnych i materiałów streamowych – dostępne będą w nowym interfejsie online oraz poprzez API. Interfejs umożliwi podgląd wyników dla poszczególnych mediów oraz dokonywanie różnorodnych analiz.

Coraz bardziej fragmentaryczna konsumpcja mediów sprawiła, że w branży komunikacji marketingowej od kilku lat trwa dyskusja o potrzebie badania jednoźródłowego. Coraz więcej konsumentów jest zamkniętych w internetowych bańkach, do których trudno dotrzeć za pomocą tradycyjnej reklamy, np. telewizyjnej.

Menedżerowie marek potrzebują informacji na temat współkonsumpcji mediów. Na przykład o tym, w jaki sposób reklama telewizyjna, którą ogląda konsument, skorelowana jest z aktywnością mobile w serwisach społecznościowych czy e-commerce.

Strony przewidują, że nowe badanie dostępne będzie nie później niż od lipca 2020 r.

  • 1
Jednoźródłowe badanie będzie pozwalało wnioskować na temat współkonsumpcji mediów

Jednoźródłowe badanie będzie pozwalało wnioskować na temat współkonsumpcji mediów

Janusz Kamiński

1 miesiąc temu

Dobre raporty robią. :)

19 lutego 2020