Facebook zastąpi wskaźnik dopasowania reklam trzema nowymi miarami
 • 0
 • 1
13.03.2019

Facebook zastąpi wskaźnik dopasowania reklam trzema nowymi miarami

30 kwietnia Facebook wycofa wskaźnik dopasowania reklam (Relevance Score). Zastąpią go trzy nowe, bardziej szczegółowe miary.

Relevance Score oferował reklamodawcom wgląd w to, jak trafne mogą być reklamy dla docelowych odbiorców. Była to pojedyncza miara. Według ogłoszenia Facebooka wkrótce zastąpią ją trzy inne. Będą to:

 • Wskaźnik jakości (Quality Ranking). Będzie mierzyć postrzeganą jakość reklamy w porównaniu z reklamami konkurującymi o tę samą grupę docelową.
 • Wskaźnik zaangażowania (Engagement Rate Ranking). Będzie działać w ten sam sposób, pokazując oczekiwany współczynnik zaangażowania reklamy w porównaniu z reklamami konkurującymi o tę samą grupę odbiorców.
 • Wskaźnik współczynnika konwersji (Conversion Rate Ranking). Pokazuje oczekiwane współczynniki konwersji reklamy w porównaniu z reklamami o takich samych celach optymalizacji i odbiorcach.

Podobnie jak było to w wypadku Relevance Score, nowe miary nie są uwzględniane w skuteczności reklamy na aukcji. Zapewniają wgląd w to, jak zmiany w kreacji, targetowaniu lub doświadczenie po kliknięciu mogą wpłynąć na skuteczność działań.

Równocześnie zniknie też sześć innych miar. To:

 • Offers Saved
 • Cost Per Offers Saved
 • Messaging Replies
 • Cost Per Messaging Replies
 • Mobile App Purchase ROAS
 • Web Purchase ROAS

Jak zapewnia Facebook, firma regularnie aktualizuje swoje miary i usuwa te, które przestają być użyteczne. Zastępuje je nowymi, lepiej dopasowanymi.

Źródło: www.marketingland.com

 • 1

13 marca 2019