Młodzi poważniej traktują temat pandemii – wyniki badania ARC Rynek i Opinia
  • 0
  • 5
22.06.2020

Młodzi poważniej traktują temat pandemii – wyniki badania ARC Rynek i Opinia

Mimo niemal całkowitego odmrożenia gospodarki i życia codziennego po pandemii młodzi ludzie z większą ostrożnością niż starsi podchodzą do tematu Covid-19. Częściej niż inne grupy wiekowe chcą ograniczyć wizyty w dużych sklepach ze względu na ryzyko zarażenia. Częściej też uważają, że proces odmrażania gospodarki przebiega zbyt szybko.

Z badań ARC Rynek i Opinia wynika, że przedstawiciele najmłodszej grupy wiekowej (18–24 lata) bardziej poważnie traktują temat pandemii niż osoby ze starszej grupy wiekowej. Dzieje się tak mimo że nie są – zgodnie z doniesieniami medycznymi – w głównej grupie ryzyka, mało jest też doniesień o tym, że osoba młoda zmarła w wyniku koronawirusa.

Wraz z pierwszymi doniesieniami o pandemii w Polsce młodzi częściej niż inne grupy wiekowe wskazywali, że temat Covid-19 traktowany jest niewystarczająco poważnie (49% średnia versus 58% młodzi).

Młodzi poważniej traktują temat pandemii

Wraz z upływem czasu postawa młodych ludzi nie zmieniła się. Kiedy już otwarte zostały galerie handlowe, 19% Polaków zadeklarowało ograniczenie odwiedzania tego typu obiektów ze względu na ryzyko zarażenia. Widać tu jednak dużą różnicę między grupą wiekową 18–24 lata a 25–34 lata. W tej pierwszej 25% osób deklaruje, że rzadziej pójdzie do dużych sklepów, gdyż obawia się zarażenia. W drugiej odsetek ten spada o połowę – do 13%.

Młodzi poważniej traktują temat pandemii

Widoczna jest też różnica w postrzeganiu tempa odmrażania gospodarki. 31% osób z najmłodszej grupy wiekowej uważa, że jest ono za szybkie. To 8 p.p. więcej niż w kolejnej grupie (25–34 lata), gdzie odsetek ten wynosi 26%.

Młodzi poważniej traktują temat pandemii

W pierwszej fazie izolacji, pod koniec marca osoby młode w wieku 16–24 lata częściej niż starsze wskazywały na poczucie izolacji społecznej. O ile średnio 16% osób wskazywało, że bardzo odczuwa izolację społeczną, o tyle w najmłodszej grupie badanych ten odsetek wynosił 26%.

Młodzi poważniej traktują temat pandemii

Młodzi ludzie mieli już też na początku dużą świadomość, jak należy się zachować w razie objawów koronawirusa. 17% z nich uważało, że przy jakichkolwiek objawach wskazujących, że można być zarażonym, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Tymczasem wynik dla ogółu społeczeństwa był niemal o połowę niższy i wynosił 10%. Wśród młodych ludzi więcej osób wskazywało poczucie nieszczęścia towarzyszące izolacji (5%). Dla ogółu badanych odsetek ten wynosił zaledwie 1%.

Również wśród osób, które częściej teraz zamawiają jedzenie z dowozem, największą grupę stanowią osoby z najmłodszej grupy wiekowej (44% versus 34% ogółem). Oznacza to, że młodzi niekoniecznie chcą rezygnować ze swoich przyzwyczajeń, jednak z obawy przed zarażeniem wybierają bezpieczniejsze opcje.

– Dlaczego młodzi ludzie są bardziej przepełnieni obawami niż starsi? Możemy wyróżnić trzy przyczyny. Pierwsza z nich to brak wcześniejszych doświadczeń z sytuacjami zagrożenia. O ile osoby starsze mogą pamiętać stan wojenny, komunizm, katastrofę w Czarnobylu czy choćby kryzys gospodarczy 12 lat temu, o tyle osoby z najmłodszej grupy wiekowej takich doświadczeń nie mają. Dlatego pandemia, która dotyczy całego świata i wpływa na życie miliardów ludzi, jawi im się jako dużo większe zagrożenie, niż w rzeczywistości jest.

Druga przyczyna to troska o swoje zdrowie. To młodzi ludzie wprowadzają modę na wegetarianizm czy weganizm, podkreślają konieczność dbania o środowisko naturalne. Dlatego, nawet jeśli nie są w głównej grupie ryzyka, postrzegają je jako zagrożenie dla swojego zdrowia – komentuje Łukasz Mazurkiewicz, prezes zarządu ARC Rynek i Opinia.

– Warto zwrócić uwagę, że w przestrzeni publicznej osoby noszące maseczki również poza miejscami zamkniętymi to często właśnie ludzie młodzi. Być może jesteśmy świadkami zmiany społecznej, polegającej na większym dostosowywaniu się społeczeństwa do wprowadzonych zasad w trosce o dobro ogółu. Nasz naród zawsze miał raczej opinię walczącego z systemem, co ma swoje uzasadnione podłoże historyczne. Być może jednak w czasie, kiedy nie trzeba o nic walczyć, pojawia się postawa dostosowania do obowiązujących reguł. Zostały one wszak wprowadzone w jakimś celu. I jest to z pewnością zmiana pozytywna z punktu widzenia dyscypliny obywatelskiej – dodaje Mazurkiewicz.

Badania zostały przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia między drugą połową marca a pierwszą połową czerwca 2020 r. We wszystkich badaniach próba wynosiła minimum N=1000. Była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, region zamieszkania i wielkość miejscowości. Wszystkie badania zostały przeprowadzone metodą CAWI na panelu ePanel.pl.

  • 1
Młodzi poważniej traktują temat pandemii

Młodzi poważniej traktują temat pandemii – odnotował ARC Rynek i Opinia

22 czerwca 2020

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
22.06.2020

CSR istotny jak nigdy wcześniej – eksperci będą o nim dyskutować podczas XX Kongresu PR

Jak podaje raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, w ubiegłym roku o około 10% zwiększyła się liczba działań CSR podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Rok 2020 postawił przed biznesem nowe wyzwania. Mobilizacja wielu firm i zaangażowanie się w pomoc służbie zdrowia w walce z COVID-19 pokazały, jak ważne jest dla nich wspólne dobro. O tych i innych tematach będzie można posłuchać podczas XX Kongresu Public Relations w Rzeszowie.