Personalia

Srinivasan Swamy nowym prezydentem IAA Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy

Zakończyła się 2-letnia kadencja dotychczasowego prezydenta IAA Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy, Felixa Tataru. Nowym szefem IAA Global został Srinivasan Swamy.

Przekazanie przewodnictwa w stowarzyszeniu nastąpiło w pierwszych dniach października. Srinivasan Swamy ma 25-letnie doświadczenie w branży komunikacji marketingowej. Zajmował m.in. stanowisko CEO R K Swamy BBDO.

W 2003 r. stanął na czele własnej grupy kapitałowej R K Swamy Hansa Group. Dzisiaj zatrudnia ona około 2300 osób na kilku kontynentach i osiąga obroty ponad 100 mln dol.

Z powodzeniem kierował wieloma dużymi stowarzyszeniami branżowymi w Indiach oraz w regionie Azji. Należą do nich m.in.: Stowarzyszenie Agencji Reklamowych Indii, indyjski oddział IAA, Indyjska Rada ds. Standardów Reklamy i Konfederacja Stowarzyszeń Azjatyckich Agencji Reklamowych.

Pierwszym oddziałem lokalnym, który odwiedził nowy prezydent IAA, był oddział w Polsce. Po zapoznaniu się z najważniejszymi projektami realizowanymi aktualnie przez IAA Polska Swamy przedstawił priorytety stowarzyszenia na najbliższe 2 lata. Są nimi:

  • stworzenie uniwersalnego programu edukacji kadr dla branży komunikacji marketingowej, uwzględniającego lokalną specyfikę poszczególnych oddziałów,
  • rozbudowa bazy członkowskiej, m.in. powołanie nowych działów IAA,
  • wypełnienie realną treścią hasła przewodniego IAA: „Globalny kompas branży komunikacji marketingowej”.
  • 1


Reklama