Personalia

Michał Giera jako head of mobile product dołącza do agencji Mobiem

Do agencji marketingu mobilnego Mobiem (Grupa Interia.pl) dołączył Michał Giera. Z początkiem czerwca objął nowo utworzone stanowisko head of mobile product.

Michał Giera doświadczenie zdobywał w Grupie WP, gdzie współodpowiadał za stworzenie multimedialnej sieci reklamowej AdTotal opartej na strategii trzech ekranów. W Spicy Mobile natomiast zajmował się rozwojem nowych obszarów biznesowych. Przez 4 lata budował także własny projekt z zakresu analityki aplikacji mobilnych – Snapp.

Jest prelegentem licznych konferencji branżowych oraz wykładowcą mobile marketingu na uczelniach. Absolwent archeologii na Uniwersytecie Warszawskim.

W nowej roli zajmie się m.in. strategicznym doradztwem w zakresie rozwoju produktów biznesowych, ze szczególnym naciskiem na aplikacje mobilne agencji oraz rozwiązania reklamowe. Będzie też zarządzał danymi agregowanymi przez Mobiem i ich dalszą monetyzacją.

Objęcie przez Michała Gierę nowo utworzonego stanowiska head of mobile product to dalsza realizacja obranej przez nas strategii. Już teraz odpowiadamy za kompleksową obsługę naszych klientów w szeroko rozumianym ekosystemie mobilnym. Ogromny nacisk kładziemy jednak na to, aby nasi klienci mogli współpracować wyłącznie z liderami rynku. Michał Giera to jeden z nielicznych w Polsce badaczy aplikacji mobilnych z unikatowym know-how i doświadczeniem w rozwoju produktów mobile. Cieszę się, że dołączył do naszego zespołu. Na pewno zyskał szansę, by w pełni wykorzystać swoje kompetencje – komentuje Norbert Kowalski, prezes zarządu Mobiem.

 Reklama