Personalia

Anna Simon awansowała na stanowisko wiceprezesa w Komunikacja Plus PR

Dotychczasowa managing director w Komunikacji Plus PR, Anna Simon obejmuje stanowisko wiceprezes agencji i nowo utworzoną funkcję CEO. Tym samym dołącza do zarządu spółki, w której prezesem jest Tomasz Alberski.

Anna Simon z branżą PR jest związana od 2007 r. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie wizerunkowym, PR korporacyjnym, realizacji projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W Komunikacji Plus od 2021 r. odpowiada za linię biznesową PR. Rozwija w strukturach agencji trzy działy merytoryczne:

  • Brand PR,
  • Corporate PR,
  • Social Media.

Pełni funkcję wiceprezes Zarządu Firm PR, odpowiadając za szereg inicjatyw branżowych, m.in. konkurs Next Gen of PR. Wykładowczyni akademicka, autorka publikacji z obszaru CSR, zrównoważonego rozwoju i etyki biznesu.

Po awansie jest odpowiedzialna za:

  • dalszy rozwój zespołów specjalistycznych agencji,
  • poszerzanie portfolio projektów,
  • wzmacnianie pozycji biznesowej spółki Komunikacja Plus PR na rynku,
  • jeszcze większą integrację usług PR z pozostałymi kompetencjami grupy.
  • 1
Strategiczne zmiany i awanse w Komunikacji Plus PR. Anna Simon

Anna Simon – wiceprezes i CEO agencji Komunikacja Plus PR

 

 Reklama