Wkraczamy w erę cynizmu – pokazuje raport „Meaningful Brands 2021” Havasu
 • 1
 • 4
8.06.2021

Wkraczamy w erę cynizmu – pokazuje raport „Meaningful Brands 2021” Havasu

Tegoroczna odsłona badania „Meaningful Brands” Havasu wykazała wysoki poziom cynizmu wśród konsumentów. Zdaniem badanych mniej niż połowa marek (47%) jest godna zaufania, a 75% brandów można by łatwo zastąpić. 71% badanych nie wierzy, że marki dotrzymają obietnic. Pomimo tego 73% desperacko szuka takich, które dokonają znaczących zmian dla dobra społeczeństwa i planety.

Dwunasta edycja badania objęła 395 tys. konsumentów z całego świata. Główne wnioski to rosnący cynizm i luka w oczekiwaniach w relacjach konsumentów z markami. Badanie uwidacznia również długoterminowy trend desperackiego poszukiwania autentyczności oraz poczucie zawodu pustymi obietnicami.

Od czasu rozpoczęcia globalnego badania w 2009 r. znaczenie marki konsekwentnie spada. Badanie z 2021 r. pokazuje, że 75% brandów może zniknąć z dnia na dzień, a większość ludzi nie będzie się tym przejmować lub z łatwością znajdzie zastępstwo.

Najnowsza odsłona badania przeprowadzona w połowie 2020 r., czyli w szczytowym momencie pandemii, pokazuje również rosnący brak zaufania do marek. 71% ludzi nie wierzy, że dotrzymają one swoich obietnic. Jedynie 34% konsumentów uważa, że firmy są przejrzyste, jeśli chodzi o swoje zobowiązania i obietnice.

Zaufanie do marki mierzone w badaniu „Meaningful Brands” jest na najniższym poziomie w historii. 47% marek jest postrzeganych jako godne zaufania, a wskaźniki na całym świecie spadają. W Ameryce Północnej za godne zaufania uważane jest 39% marek, a 24% we Wschodniej Azji.

Mimo rosnącego cynizmu oczekiwania wobec marek są najwyższe w historii. Tworzy to znaczącą lukę w oczekiwaniach. 73% respondentów z całego świata uważa, że marki muszą działać teraz dla dobra społeczeństwa i planety. 64% badanych (wzrost o 10 p.p. względem 2019 r.) preferuje zakupy od firm, które mają reputację nastawionych bardziej na cel niż na zysk. Więcej niż połowa (53%) osób idzie jeszcze dalej, twierdząc, że są gotowe zapłacić więcej za markę, która opowiada się za jakąś ideą.

W jakich obszarach marki powinny autentycznie zająć stanowisko? Podczas pandemii priorytety przesunęły się ku zdrowiu publicznemu, ekonomii i polityce. Zaraz za nimi jest dbanie o środowisko. Marki jednak powinny być ostrożne, by nie stać się ofiarami nowych oskarżeń o „CSR washing”, czyli składanie obietnic, których nie mogą dotrzymać.

Szanse dla marek, które odkrywa badanie „Meaningful Brands 2021”:

 • Zapotrzebowanie na znaczące doświadczenia
  Raport pokazuje, że 66% konsumentów oczekuje od marek bardziej znaczących doświadczeń. Okazało się również, że podczas pandemii najbardziej poprawiły wartość w oczach konsumentów marki zajmujące się sprzedażą detaliczną, rozrywką domową i technologiami. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że ludzie szukają szybkich, niedrogich dostaw artykułów spożywczych i innych niezbędnych rzeczy. Doświadczają też stałego kontaktu z treściami marek za pośrednictwem urządzeń w domu.
 • Pomoc w czasach kryzysu
  77% konsumentów oczekuje, że marki będą okazywać ludziom wsparcie w czasach kryzysu. Marki mają natychmiastową możliwość nawiązania z konsumentami relacji opartych na osobistych korzyściach, mianowicie na zmniejszaniu stresorów życiowych. Miniony rok przyniósł wzrost oczekiwań w trzech konkretnych obszarach: więcej połączeń, więcej troski o planetę oraz więcej oszczędności pieniędzy.
 • Rozbieżne czynniki kulturowe
  Zawiłości kulturowe mają znaczenie. Mentalność „my” kontra „ja” wpływa na oczekiwania dotyczące osobistych i zbiorowych korzyści w różnych regionach i kulturach świata. Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia są najbardziej nieufne wobec marek, podczas gdy Ameryka Łacińska i Azja bardziej wierzą w wartość, jaką marki dodają społeczeństwu.
 • Pokolenie Z oczekuje włączenia
  Pokolenie Z nie boi się kwestionować zasad, szukać indywidualności i oczekiwać włączenia (inkluzywności). To pokolenie jest szczególnie skoncentrowane na zmniejszaniu nierówności (w obszarach obejmujących rasę, seksualność i możliwości) i bardziej kocha marki, które przewodzą w kwestiach społecznych i akceptują różnorodność.
 • Zapotrzebowanie na pomocne treści
  W porównaniu do czasów sprzed Covid-19 na popularności zyskują pomocne treści, ponieważ konsumenci zastanawiają się, jak poruszać się w nowej rzeczywistości. Należy jednak zauważyć, że prawie połowa (48%) wszystkich treści dostarczanych przez marki jest oceniana jako nieistotna dla konsumentów.
 • 4
wkraczamy w erę cynizmu

Wkraczamy w erę cynizmu

8 czerwca 2021

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
8.06.2021

10% polskich konsumentów zostało wprowadzonych w błąd przy zakupie podrobionego produktu – pokazują wyniki badania

Z badania „Obywatele europejscy a własność intelektualna” przeprowadzonego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wynika, że konsumenci nadal mają trudności z rozróżnieniem towarów oryginalnych i podrobionych. 10% polskich konsumentów zostało wprowadzonych w błąd przy zakupie podrobionego produktu. 6,8% towarów importowanych do UE – o wartości 121 mld euro – to towary podrobione.

7 czerwca 2021

 • 0
 • 7
 • 0
 • 0
 • 0
7.06.2021

Co trzeci Polak zalicza siebie do klasy średniej

Co trzeci Polak (35%) zalicza siebie do klasy średniej. 36% badanych uważa, że do klasy średniej należą Polacy, którzy zarabiają miesięcznie na rękę między 4 a 6 tys. zł. Większość (65%) uważa, że państwo powinno dążyć do takiego rozwoju gospodarki, żeby ludzie się bogacili dzięki swojej pracy, ale prawie co trzeci Polak (30%) jest zdania, że wszyscy powinni zarabiać na podobnym, średnim poziomie. Zdecydowana większość badanych (74%) spodziewa się działań unikowych ze strony przedsiębiorców lub przenoszenia kosztów na konsumentów po zapowiedziach ogłoszonych w „Nowym ładzie” – wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu Ciekaweliczby.pl.