PKO Bank Polski ogłosił przetarg na usługi reklamy OOH i merchandisingu
  • 0
  • 1
7.02.2024

PKO Bank Polski ogłosił przetarg na usługi reklamy OOH i merchandisingu

PKO Bank Polski rozpoczyna przetarg otwarty na wybór dostawców świadczących usługi produkcji i montażu folii na witrynach placówek banku (w tym bannerów i siatek reklamowych) oraz usług merchandisingowych.

Usługi merchandisingowe obejmują utrzymanie właściwego standardu ekspozycji materiałów reklamowych. Przetarg na maksymalnie dwóch dostawców obejmuje obsługę głównej marki oraz spółek grupy kapitałowej.

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym powinni przesłać elektronicznie dokumenty składające się na ofertę, w temacie wpisując „DZA014984 Postępowanie dot. produkcji i montażu folii/merchandisingu”.

Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie przetargu, będą składać swoje oferty za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie PKO Zakupy.

Termin nadsyłania ofert upływa 20 lutego 2024 r. o godz. 12:00.

Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferentów, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku – nie obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych.

  • 1
PKO Bank Polski ogłosił przetarg na usługi reklamy OOH i merchandisingu

PKO Bank Polski ogłosił przetarg na usługi reklamy OOH i merchandisingu

6 lutego 2024

5 lutego 2024